Informatievoorziening

NIPV bundelt de landelijke activiteiten en programma’s voor de veiligheidsregio’s op het gebied van informatievoorziening.


Informatievoorziening omvat alle maatregelen die ervoor zorgen dat verschillende werkprocessen, die met elkaar samenhangen, van informatie worden voorzien. Veiligheidsregio’s hebben informatie nodig om goed te kunnen functioneren. Dit geldt bij het optreden bij incidenten en crises. Maar ook bij het terugdringen van risico’s, bij het voorbereiden op het operationeel optreden en voor het sturen en beantwoorden.

In opdracht van het Veiligheidsberaad werkt NIPV samen met de 25 veiligheidsregio’s aan een toekomstbestendige informatievoorziening voor een veilig en veerkrachtig Nederland. Basis hiervoor zijn uniforme ICT-voorzieningen en gezamenlijke afspraken op het gebied van data verzamelen, opslaan, verwerken en delen.

Programma informatievoorziening 2020-2025

Het Programma Informatievoorziening 2020-2025 heet Samen slimmer met data. Het is opgebouwd rond vier thema’s:

  • Informatiegestuurd werken
  • Continuïteit van de eigen organisatie
  • Samenwerken in ketens en netwerken
  • Basisvoorzieningen en gezamenlijke uitgangspunten (‘grondplaat’).

Programma informatievoorziening veiligheidsregio’s 2020-2025. Samen slimmer met data

Download hier het document.


Versnellingsplan Informatieveiligheid – implementatieloket BIO

Het versnellingsplan is erop gericht dat de veiligheidsregio’s op 1 januari 2023 voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en daarna ook cyberweerbaar blijven. Hiervoor is bij NIPV een implementatieloket BIO ingericht. Ook is er een Toolkit Implementatie BIO ontwikkeld, die een overzicht bevat van belangrijke documenten en websites.


VR-ISAC: cyber-inlichtingencentrum voor veiligheidsregio’s

In het VR-ISAC (Veiligheidsregio lnformation Sharing and Analysis Centre) kan in een vertrouwelijke en vertrouwde omgeving informatie worden uitgewisseld. Denk hierbij aan dreigingen, zwakke plekken en voorbeelden van elektronische aanvallen op de netwerken en omgevingen van leden.
Namens elke veiligheidsregio en NIPV mogen maximaal twee mensen deelnemen aan het VR-ISAC. Dit zijn vaak de CISO’s (Chief Information Security Officer) uit de veiligheidsregio’s.
Het Veiligheidsberaad is formeel eigenaar van het VR-ISAC.

Het VR-ISAC:

  • adviseert over maatregelen ter versterking van de digitale weerbaarheid, met name op tactisch en strategisch niveau (o.a. POI).
  • zorgt voor structurele uitwisseling van kennis en expertise tussen veiligheidsregio’s, NIPV, het NCSC en andere ISAC’s.
  • versterkt de informatiepositie (op tactisch/strategisch niveau) bij de beheersing van cyber-incidenten (in tegenstelling tot een CERT die zich op operationeel niveau richt op de bestrijding van een cyberincident).
  • waarschuwt voor actuele cyberdreigingen die de interne bedrijfsvoering van de veiligheidsregio’s mogelijk kunnen ontwrichten.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact op met ons via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.