15e Internationaal Congres Fire Safety & Science – FSS

(Inter)nationale experts presenteerden op 7 en 8 juni 2023 de laatste resultaten, inzichten en ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheidsonderzoek, Fire Safety Engineering en innovatieve brandbestrijding. Het accent lag dit keer op de relatie tussen duurzaam bouwen, energietransitie en brandveiligheid.

Op 7 en 8 juni 2023 organiseerden het NIPV en de Stichting Fellowship FSE van de TU/e het 15e Internationaal Congres Fire Safety & Science. (Inter)nationale experts presenteerden de laatste resultaten, inzichten en ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheidsonderzoek, Fire Safety Engineering en innovatieve brandbestrijding. Dit jaar lag het accent op de relatie tussen duurzaam bouwen, energietransitie en brandveiligheid.

Het programma bestond uit een combinatie van plenaire sessies en verschillende workshoprondes. De eerste dag was inclusief een netwerkdiner dat werd gesponsord door de Stichting Fellowship FSE van TU/e. Ook werd de jaarlijkse NIPV-VVBA-scriptieprijs uitgereikt.

Presentaties op YouTube

Afspeellijst van de aftermovie en plenaire presentaties van het 15e FSS-congres.

Datum 16e Internationaal Congres Fire Safety & Science

In 2024 wordt het FSS-congres gehouden op woensdag 5 en donderdag 6 juni.


Voor wie?

Dit congres is interessant voor:

  • professionals die zich bezighouden met brandveiligheid, Fire Safety Engineering (FSE), brandonderzoek of (innovatieve) brandbestrijding
  • professionals die zich bezighouden met onderwijs op het gebied van brandveiligheid en FSE.

Programma 2023

Toelichting op programma

Plenaire presentaties 7 juni

Energy transition in the urban environment: also a safety transition?

Nils Rosmuller, NIPV
The energy transition is accelerating in the urban environment as well. In his presentation, I will adress the sustainable developments in urban areas and will elaborate on their safety consequences.

Fire Safety Engineering the Unknown: The Race Between Safety and Novelty

Wojciech Wegrzynski, Building Research Institute (ITB) Poland
In this talk, I will try to track back the history of recent innovations in the built environment – ventilated facades, EVs, and other e-mobility devices and try to understand how they have passed through the radar of fire safety engineers. Why do all of a sudden we have the discussion that we maybe have an issue, and why it was not picked by the industry before? Or maybe we could not have picked it up? The same arguments will be brought up for emerging technologies, including mass timber, photovoltaics and green facades. I hope to pinpoint the weak points of our regulatory/testing/enforcement systems that make us vulnerable to unknown challenges brought up by the developments of the modern world.

Workshops 7 juni

Brandexperimenten met zonnepanelen (NL en ENG)

Roy Weghorst, Kingspan and Niels van Veen, RIVM
In deze workshop gaan we in op het brandverloop en brandgedrag bij zonnepaneelbranden, de samenstelling van de (toxische) verbrandingsproducten en de depositie die kan vrijkomen, en op de milieu- en gezondheidsrisico’s.

Brandveiligheid bij afvalbedrijven (NL)

Tom Hessels, NIPV & drs. ing. Jan Meinster, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
In deze workshop worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar brandveiligheid bij afvalbedrijven in Nederland gepresenteerd. Gezamenlijk wordt gekeken welke risicoreducerende maatregelen genomen kunnen worden om de impact van branden bij dit soort branden te verkleinen.

Brandveilig adviseren binnen de energietransitie (NL en ENG)

Patries Robijn, VVBA
Vrijwel alle gebouwen worden tegenwoordig als duurzaam gebouw ontworpen. Deze wens voor duurzaam en energiezuinig wordt mede door onze BENG-eisen gestimuleerd. Maar ook stellen opdrachtgevers steeds meer en hogere duurzaamheidsambities aan gebouwen: het moet energieneutraal, carbonneutraal, circulair, biobased, Paris Proof… enz. Hoe ga je als brandveiligheidsadviseur om met deze ambities? Kunnen we de snelheid van de ontwikkelingen aan? Op welke manieren kan je invloed uitoefenen op het eindresultaat? In mijn presentatie ga ik in op de verschillende uitdagingen en mogelijkheden voor een brandveiligheidsadviseur om te komen tot een duurzaam én brandveilig gebouw.

Leren van branden (NL)

Joost Ebus, NIPV
Brand)onderzoekers van de brandweer en NIPV onderzoeken branden met als doel te leren van de brand. Er zijn meer partijen die kunnen leren van een brand. Welke brand zouden de deelnemers willen (laten) onderzoeken en met welke onderzoeksvragen? Tijdens de workshop gaan de deelnemers samen kiezen welke branden (casussen) besproken gaan worden. Aan de hand van deze casussen wordt het gesprek aangegaan om erachter te komen wat we zouden willen én kunnen leren van een brand, wat hiervoor nodig is en wat mogelijke belemmeringen zijn.


Plenaire presentaties 8 juni

City wildfires

Jim Davies, London Fire Brigade
On July 19, 2022, on the hottest day ever recorded in the United Kingdom, several homes and businesses went up in flames in and around London. This happened after a sustained period of extreme heat and created the busiest day in modern history for the London Fire Brigade. Having received over 3000 calls in a 24-hour period and attending nearly 1000 of these, many happening at the same time, put a lot of pressure on our organisation.

It is not inconceivable that the densely populated Netherlands, where many people often live and work in nature reserves, will also be confronted with wildfires that spread to homes or suburbs. What can the Dutch fire service learn from the fires in London? What do multiple large simultaneous fires mean for incident management? What dilemmas do you face? In my presentation I will share the insights and lessons learned.

Behavioural interventions among elderly

Margo Karemaker, NIPV
Elderly are a high-risk group when it comes to fire in their homes. Therefore, we developed a behavioural intervention to increase the fire safe behaviour among this target group. During this presentation the development of this intervention will be discussed as well as the lessons learned.

Workshops 8 juni

Rookverspreiding en persoonlijke veiligheid: de waardering van maatregelen bij een vlucht- of stay-in-place-concept (NL en ENG)

Ruud van Liempd, NIPV
In de presentatie zal gekeken worden naar de gevolgen van brand en rook voor de vlucht- en overlevingsmogelijkheden van mensen. De gevolgen van rookverspreiding voor het vluchten of veilig verblijven van mensen wordt in beeld gebracht. Daarnaast worden de meerwaarde van brandveiligheidsmaatregelen voor het verlengen van de veilige vlucht- of verblijftijd aangegeven.

Handelingsperspectief repressief optreden bij sprinklerinstallaties (NL)

John van Lierop, Federatie Veilig Nederland en Joost Ebus, NIPV
Steeds meer gebouwen zijn voorzien van een sprinklerinstallatie en vervullen een belangrijke rol in het brandveiligheidsconcept. Wanneer er brand uitbreekt in een gebouw voorzien van sprinklers heeft dat invloed op de inzet van de brandweer. NIPV heeft samen met de VSI, onderdeel van Federatie Nederland Veilig, het initiatief genomen om een dergelijke werkwijze te ontwikkelen.
In deze presentatie een toelichting op het onderzoeksproject dat bestaat uit een internationale literatuurscan, onderzoek naar praktijkvoorbeelden en afstemmingen met expertmeetings, brandpreventiespecialisten, sprinklerspecialisten en brandweerexperts. Het doel is een handelingsperspectief te ontwikkelen voor brandweereenheden voor brandbestrijding in een gebouw dat is voorzien van een sprinklerinstallatie.

Brandveiligheid van gelamineerd kruislaaghout/Fire safety of CLT (NL en ENG)

Ruud van Herpen, TUe
In residential buildings CLT (Cross Laminated Timber) is gaining popularity as construction material. It has many advantages in sustainability and durability in comparison to other construction materials. However, unprotected CLT increases the fire load in a building. Fire can develop faster to flashover and the post flashover fire is more intense with a longer fire duration. Of course exposed CLT walls and floors can be fire resistant for the required time according to the Building Code, but are they also fire resilient? What happens to the probability of a burn down scenario?

Duurzaam, energiezuinig en circulair bouwen: invloed op brandveiligheid (NL)

Johan van der Graaf, NIPV
Zowel klimaatadaptatie als het streven naar duurzaamheid heeft tot gevolg dat in de (woning)bouw) andere bouwmaterialen en bouwmethoden worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan bouwen in hout, biobased bouwen, de introductie van groene gevels,enz. NIPV onderzocht wat daarvan de invloed is op de brandveiligheid van gebouwen en met welke aandachtspunten rekening gehouden moet worden. Johan van der Graaf bespreekt in de presentatie de belangrijkste conclusies van het onderzoek.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met NIPV Kennisevents.

Met medewerking van: