Evaluatie lectoraat Brandpreventie

23 mei 2022

Onlangs heeft een externe commissie het lectoraat Brandpreventie geëvalueerd. De directe aanleiding voor deze evaluatie was de afronding van de lectoraatsperiode van René Hagen en de start van Lieuwe de Witte als de nieuwe lector Brandpreventie. Hans Zuidijk, directeur Veiligheidsregio Hollands Midden en voorzitter van de evaluatiecommissie overhandigde het eindrapport aan IJle Stelstra, algemeen directeur NIPV.

v.l.n.r Lieuwe de Witte, Hans Zuidijk en IJle Stelstra

Hans Zuidijk: “Uit de evaluatie blijkt duidelijk dat het lectoraat Brandpreventie ertoe doet. Door de vanuit het lectoraat ontwikkelde en aangereikte kennis is brandpreventie een betekenisvol vakgebied geworden. Het is een mooie opgave voor de huidige lector om ervoor te zorgen dat het vakgebied blijvend gevoed wordt met nieuwe inzichten uit onderzoek.”

Verbinding tussen onderzoek en onderwijs

De commissie heeft veel waardering voor wat het lectoraat binnen het vakgebied brandpreventie heeft bereikt. Belangrijke aanbevelingen zijn om het lectoraat een duidelijke en afgebakende opdracht mee te geven en om de verbinding tussen onderzoek en onderwijs beter te verankeren binnen de organisatie. De evaluatie helpt NIPV ook om stappen te zetten op het pad als geassocieerd lid van de Vereniging Hogescholen. Het periodiek evalueren van een lectoraat is een belangrijke pijler binnen het kwaliteitszorgstelsel van de Vereniging Hogescholen waar NIPV sinds kort lid van is.

IJle Stelstra: “De bevindingen en aanbevelingen van de evaluatiecommissie zijn herkenbaar voor de Nederlands Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg en bieden mooie aanknopingspunten om de komende periode mee aan de slag te gaan.”

Meer informatie over het lectoraat Brandpreventie

Lees ook

01-07-2022
Resultaten Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021

Hoe beleven repressieve brandweermensen hun vak? Hoe kijken ze naar ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie? Dat onderzocht NIPV in opdracht van het Veiligheidsberaad.

30-06-2022
Nieuw: e-module Drukluchtschuim

Bij het bestrijden van een brand kan drukluchtschuim (DLS) worden ingezet. Voor manschappen die met DLS gaan werken is er een e-module ontwikkeld. Deze bevat alle basiskennis die nodig is om met DLS in de oefenpraktijk aan de slag te gaan. De e-module is nu beschikbaar in de ELO.

24-06-2022
Geslaagde tweede editie van EU Energy Storage Systems Safety Conference

De bijeenkomst, met presentaties van inleiders uit Australië, Noorwegen, de VS, Groot-Brittannië en Nederland, is nu terug te kijken.

23-06-2022
Platform voor CrisisManagement: digitale weerbaarheid

Vakspecialisten en ervaringsdeskundigen delen boeiende verhalen, ervaringen en geleerde lessen die bijdragen aan de bewustwording van het belang van digitale weerbaarheid.

22-06-2022
Oud-brandweervrijwilligers en postcommandanten gezocht voor onderzoek naar vrijwilligheid

Doe jij mee door de vragenlijst in te vullen en/of door deel te nemen aan de online groepsgesprekken?

22-06-2022
Hoogwater in Limburg: de aanpak van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) heeft NIPV gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg in de periode 12 tot en met 20 juli 2021. RWS wil als crisisorganisatie leren van de inzet.

20-06-2022
Aandacht voor veilig en gezond werken

Deze week staat in het teken van veilig en gezond werken. De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is het startpunt voor werkgevers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun bedrijf goed in kaart te brengen.

16-06-2022
Van PFAS-houdend blusschuim naar fluorvrij blusschuim

Om veiligheidsregio’s, brandweer en bedrijfsbrandweer te helpen bij de transitie naar fluorvrij blusschuim is een handig stappenplan ontwikkeld.

16-06-2022
Gesprekstool Vrijwilligheid bij de brandweer nu beschikbaar

In nauwe samenwerking met het Netwerk Vrijwilligheid van Brandweer Nederland is de ‘Gesprekstool vrijwilligheid bij de brandweer’ ontwikkeld. Hiermee kunnen brandweerkorpsen met elkaar in gesprek gaan over het thema vrijwilligheid.