Evaluatie lectoraat Brandpreventie

Een externe commissie (met vertegenwoordigers van de doelgroepen van het lectoraat en uit de onderzoekswereld) heeft in 2022 het lectoraat Brandpreventie geëvalueerd.

Waarom deze evaluatie?

De directe aanleiding voor deze evaluatie was de afronding van de lectoraatsperiode van René Hagen en de start van Lieuwe de Witte als nieuwe lector Brandpreventie binnen NIPV. NIPV heeft het rapport van de evaluatiecommissie in goede orde ontvangen en neemt de aanbevelingen mee in de verdere ontwikkeling van het kennisinstituut.

Belangrijke aanbevelingen zijn:

  1. Versterk de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Dit vraagt om heldere afspraken tussen de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg en het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer. Door de betrokkenheid van het lectoraat bij het onderwijs te vergroten, kan nieuwe kennis sneller doorwerken in de lesprogramma’s. 
  2. Formaliseer de criteria voor het aannemen en uitvoeren van onderzoeken. Daarmee wordt de onafhankelijke positie van het lectoraat (en de NIPV-lectoraten in het algemeen) versterkt en geborgd. Binnen de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg, waarin de lectoraten zijn ondergebracht, zal hiervoor een afwegingskader worden opgesteld.