Europees project ASSISTANCE

Hoe kan het omgevingsbewustzijn van hulpverleners (first responders) bij complexe incidenten worden verbeterd? Deze vraag stond centraal bij het Europese project ASSISTANCE. Het project is in september 2022 afgesloten.

Looptijd

2019 – 2022

Betrokken organisaties

19 organisaties

Betrokken landen

Frankrijk, Italiƫ, Nederland, Polen, Spanje, Turkije, Zweden, Zwitserland

Status

Afgerond


Over het project

Hoe kan het omgevingsbewustzijn van hulpverleners (first responders) bij complexe incidenten worden verbeterd? Deze vraag stond centraal bij het Europese project ASSISTANCE. Het project is in september 2022 afgesloten in een reviewmeeting met de Europese Commissie. Uit de evaluatie komen verschillende punten waarmee in de toekomst verder kan worden gewerkt aan het gebruik van virtual reality om het omgevingsbewust zijn te vergroten.

De naam ASSISTANCE komt voort uit Adapted Situation AwareneSS tools and taIlored training scenarios for increaSing capabiliTies and enhANcing the proteCtion of First RespondErs. Het project had twee hoofddoelen:

  • het helpen en beschermen van verschillende soorten hulpdiensten die samenwerken bij de bestrijding van grote rampen (door de natuur of de mens veroorzaakt)
  • het vergroten van de capaciteiten en vaardigheden van de ambulance-, brandweer- en politiemedewerkers om het hoofd te kunnen bieden aan complexe situaties.

Betrokkenen

In het project werkten 19 organisaties uit 8 verschillende landen samen. Vanuit Nederland waren, naast NIPV, ook de Gezamenlijke Brandweer/Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond betrokken en TNO. Het medische personeel, brandweerlieden en politieagenten die deelnamen aan het project kwamen uit Nederland, Polen, Spanje, Zweden en Turkije.

Rol van NIPV in het project

Het project bestond uit twee delen: online oefenen en in de praktijk oefenen met de virtuele scenario’s. NIPV ontwikkelde samen met collega’s uit andere landen de virtuele oefenscenario’s voor de deelnemende hulpverleners. 

Resultaten

Uit evaluaties gedurende en aan het eind van het project kwamen de volgende punten:

  • De deelnemende first responders vonden de scenario’s interessant en de training effectief, waardevol en motiverend.
  • Als verbeterpunten werden onder meer genoemd: meer scenario’s oefenen met een toenemende moeilijkheidsgraad, meer natuurlijke interactie en andere omgevingen (bijv. bosbranden).
  • De virtual reality (VR)-trainingen werd beoordeeld als tijd- en kosteneffectief en een veilige omgeving om in te oefenen.
  • Opgemerkt werd dat een vituele oefening geen vervanging moet zijn voor andere belangrijke praktijktrainingen en dat de implementatie ervan aan moet sluiten bij de behoeften.
  • De gegevens van de drones, robots, sensoren en ingevoerde informatie door first responders werden via een tablet gedeeld op een SA-platform. Uit de evaluatie blijkt dat dit in de huidige vorm nog niet als bevredigend wordt ervaren. De first responders gaven in de pilots aan onvoldoende informatie te krijgen. Het schakelen tussen repressieve taken en de informatie op de tablet bekijken bleek lastig te zijn. Ook werd het platform niet gebruiksvriendelijk genoeg ervaren. De toegevoegde waarde van het platform wordt wel gezien. Door de verbeterpunten op te lossen, first responders goed op te leiden in het gebruik van het platform en dat de hulpverleners er tijd mee winnen tijdens hun optreden.