Drie bluswaterpompen van het NIPV naar Marinekazernes in het Caribisch gebied

29 maart 2024 

Op 28 maart droeg het NIPV drie mobiele bluswaterpompen over aan het Korps Marine Brandweer (KMB). Het materieel gaat binnenkort op transport naar het Caribisch gebied en wordt daar onder andere ingezet in het orkaanseizoen. Het NIPV en de Koninklijke Marine tekenden de overdrachtsovereenkomst op de Marinekazerne in Den Helder.  

De drie high capacity pumps die binnenkort op transport gaan naar het Caribisch gebied.

De mobiele noodpompen zijn zogeheten ‘high capacity pumps’: ze kunnen grote hoeveelheden water afpompen. Daarom zijn ze in het orkaanseizoen in te zetten bij een (dreigende) noodsituatie, bijvoorbeeld een overstroming. Volgens het KMB zijn de pompen onderdeel van een groter pakket aan middelen dat naar de Caribische eilanden gaat.  

Een goede bestemming voor de noodpompen 

Vanuit het NIPV tekende manager Albert-Jan van Maren de overeenkomst: “De pompen zijn weliswaar verouderd, maar ze zijn technisch nog in hele goede staat. Ik ben blij dat dit materieel niet verdwijnt als oud ijzer, maar dat het met een update van de Marinebrandweer een goede bestemming krijgt.” 

Manager Albert-Jan van Maren (NIPV) en Juan Irausquin (hoofd afdeling Maritieme Ondersteuning Koninklijke Marine).

Rondleiding Marinekazerne

Bij het overdrachtsmoment hoorde ook een ‘kijkje in de keuken’ van de Marinebrandweer, verzorgd door het KMB. Teammanager Soufiane Benslimane: “Het tekenen van de overeenkomst en de rondleiding achteraf vormden een mooie bezegeling van de samenwerking in de afgelopen maanden. Medewerkers van het NIPV en van het KMB hebben de hulpvraag van de Marinebrandweer omgezet in deze mooie oplossing. Het was fijn om die samenwerking met de voeten in de klei af te sluiten. Het KMB houdt ons op de hoogte van het vervolgtraject van de pompen.” 

Achtergrond

De noodpompen waren onderdeel van het materieel dat werd overgedragen bij de overgang van de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) naar het toenmalige Instituut Fysieke Veiligheid. De afgelopen jaren versterkten Rijkswaterstaat en de waterschappen zich op het gebied van strategisch materieel. Hierdoor kunnen de pompen met behulp en betrokkenheid van de Marinebrandweer worden ingezet op de Caribische eilanden.

Bekijk ook