Beheer landelijke middelen

NIPV draagt bij aan de instandhouding van divers landelijk materieel, voorraden en systemen, inclusief een piketfunctie om de middelen en materieel uit te kunnen leveren op het moment dat dat nodig is.

Rol van NIPV

Voor het beheer van de landelijke hulpmiddelen beschikt NIPV over aanvullend materieel, uitrustingen en apparatuur. De veiligheidsregio’s kunnen deze inzetten bij rampen en grote calamiteiten.

Het beheerde materieel is gebaseerd op de gezamenlijke risicogerichte scenario’s. Op basis hiervan wordt bepaald op wat voor grond het materieel en de voorraden en systemen in stand worden gehouden.

Overzicht landelijke hulpmiddelen

Dit zijn de aan te vragen hulpmiddelen

  • Hulpmiddelen grootschalige wateroverlast (o.a. waterpompen, lege zandzakken en een zandzakken-vulmachine)
  • Hulpmiddelen personenopvang (hulpverleners en/of slachtoffers) met veldbedden, slaapzakken en overnachtingssets
  • Noodstroomvoorzieningen en terreinverlichting
  • Nationaal project kernongevallen (overalls en jodiumprofylaxe)
  • Medische beschermingsmiddelen

Aanvragen voor landelijke hulpmiddelen lopen op basis van artikel 51 WVr via het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Zeist. De aanvraag verloopt altijd in overleg met en via de voorzitter van de Veiligheidsregio. Samen kijken we wat mogelijk is.
Op de website van het LOCC staat een flowschema met daarin de aan te vragen bijstand. Ook staan hier de aanvraagformulieren.