Werkinstructie hulpdiensten voor tunnels

voor het laatst aangepast in november 2021

De werkinstructie is opgesteld om de afspraken tussen wegbeheerders en hulpdiensten vast te leggen voor het passeren van tunnels en/of wegvakken tijdens onderhouds)werkzaamheden.

Toepassing

Deze werkinstructie is van toepassing in de situatie dat de weg- of tunnelbeheerder een tunnelbuis of een wegvak heeft gesloten voor al het verkeer, voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Deze instructie is alleen van toepassing op tunnelbuizen en wegvakken die fysiek afgesloten zijn (bv. met een slagboom, barriers of vergelijkbaar fysiek obstakel). Daarmee zijn ze onttrokken aan de openbare weg.

Het is een ‘gunst’ van de weg-/tunnelbeheerder dat de hulpdiensten soms toch gebruik kunnen maken van een dergelijke tunnel of afgesloten wegvak. In voorkomende gevallen zal vooraf overleg tussen de meldkamer van de hulpdienst en de tunnel- c.q. wegbeheerder moeten plaatsvinden of een hulpdienst hiervan gebruik kan maken.

Animatie van Rijkswaterstaat over de werkinstructie

Meer informatie

Download de werkinstructie op de pagina van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen.