Werkinstructie hulpdiensten voor tunnels

De werkinstructie bevat de afspraken tussen wegbeheerders en hulpdiensten voor het passeren van tunnels en/of wegvakken tijdens (onderhouds)werkzaamheden.

Toepassing

Deze werkinstructie is van toepassing in de situatie dat de weg- of tunnelbeheerder een tunnelbuis of een wegvak heeft gesloten voor al het verkeer, voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Deze instructie is alleen van toepassing op tunnelbuizen en wegvakken die fysiek afgesloten zijn (bv. met een slagboom, barriers of vergelijkbaar fysiek obstakel). Daarmee zijn ze onttrokken aan de openbare weg.

Het is een ‘gunst’ van de weg-/tunnelbeheerder dat de hulpdiensten soms toch gebruik kunnen maken van een dergelijke tunnel of afgesloten wegvak. In die gevallen zal vooraf overleg tussen de meldkamer van de hulpdienst en de tunnel- of wegbeheerder moeten plaatsvinden of een hulpdienst hiervan gebruik kan maken.

Animatie van Rijkswaterstaat over de werkinstructie voor de hulpdiensten.

Meer informatie

Download de Werkinstructie voor hulpdiensten bij het passeren van een afgesloten tunnel of wegvak bij onderhoud op de pagina van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen.