Officiersopleiding biedt ook kansen bij Defensie

oktober 2023

Aan de 53e voltijdopleiding Brandweerofficier nemen twee studenten van de Koninklijke Luchtmacht deel, vanuit de wens om een functie als officier bij de luchtmacht brandweer te vervullen. Student Martin vertelt over zijn ervaringen.   

Luchtmachtbrandweer
Drie mensen van de luchtmacht brandweer.

Martin is sinds 2016 in dienst bij de Koninklijke luchtmacht. Hij heeft de bachelor Militaire bedrijfswetenschappen gedaan op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. “In deze 4-jarige opleiding werd ik opgeleid tot officier voor de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens deze periode groeide mijn interesse voor de luchtmacht brandweer.” Om voor een leidinggevende functie binnen de luchtmacht brandweer in aanmerking te komen, is een opleiding tot Officier van Dienst verplicht. Samen met een collega kreeg hij de kans om de 1,5 jaar durende officiersopleiding bij het NIPV te gaan volgen, waarvan hij er nu 1 jaar op heeft zitten. 

Netwerk

De verwachtingen waren hoog gespannen, want een gedegen vooropleiding had Martin al. Daarom was het voor hem een grote meerwaarde dat de opleiding erg praktijkgericht is. “Het is voor mij een unieke kans om drie diploma’s te halen in korte tijd: manschap, bevelvoerder én OvD. In de integrale leerlijn maak je kennis met veel verschillende beheersmatige onderwerpen. De praktijkopdrachten heb ik voornamelijk op de kazerne van defensie uitgevoerd. Voor mij een perfecte gelegenheid om hier alvast een netwerk op te bouwen.” 

Deuren open

Als voorbeeld van een interessante opdracht noemt Martin de bezoeken aan Eindhoven Airport, waar hij de mogelijkheid kreeg om risicoplannen te bespreken en de uitdagingen waar ze tegenaanlopen, bijvoorbeeld als het gaat om personele inzet. “Iedereen is heel toegankelijk en er gaan vele deuren voor je open. Zo weet ik precies wat er speelt binnen de veiligheidsregio’s. Dat is een grote pre als ik straks met hen ga samenwerken.” Al met al is Martin content met de opleiding, al ziet hij ook ruimte voor verbetering, met name in de professionele leerlijn. “Die zou wat mij betreft nog steviger in mogen zetten op vorming en structuur, net als bij Defensie.” 

De 54e voltijdopleiding Brandweerofficier start in september 2024. Trajectbegeleiders zijn inmiddels geïnformeerd over de werving voor deze opleiding.  

Bekijk ook

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up to date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.