Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie over alles wat de overheid doet. Zo krijgen burgers meer inzicht in het overheidshandelen en kunnen zij deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Overheidsinformatie is in principe altijd openbaar, tenzij de Woo bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.

Verzoeken indienen

Woo-verzoeken kunnen uitsluitend ingediend worden via onderstaand postadres of via het e-mailadres directie@nipv.nl. Houd er rekening mee dat het bestuur van NIPV kosten in rekening kan brengen voor het verstrekken van informatie zoals kopie├źn van schriftelijke stukken.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Ter attentie van het bestuur
Postbus 7010
6801 HA Arnhem

Meer informatie over de Wet open overheid

Meer informatie over de Wet open overheid vindt u op de website van de Rijksoverheid.