Veiligheidsregio’s en NIPV werken samen aan nieuwe ELO

23 mei 2023

“De huidige elektronische leeromgeving (ELO) is aan vervanging toe. Daarom komt er een nieuwe leeromgeving”, vertelt Michiel van Kruijsbergen, portefeuillehouder ELO in de landelijke vakraad Leren en ontwikkelen en directeur bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “De ELO is ons belangrijkste leermiddel en het huidige systeem past niet meer bij de eisen en wensen die we hieraan stellen. De nieuwe leeromgeving gaat het digitaal leren gebruiksvriendelijker en makkelijker maken.”

“NIPV heeft in opdracht van en samen met de veiligheidsregio’s een nieuwe leeromgeving en leverancier voor de ELO gevonden”, aldus Van Kruijsbergen. “Nu is het zaak de nieuwe leeromgeving goed in te richten. Zo moeten onder meer alle les- en leerstof en alle gebruikers worden overgezet. Het is een groot project. Alle veiligheidsregio’s, regionale opleidingsinstituten en NIPV werken hierbij nauw met elkaar samen om een mooie, gebruiksvriendelijke ELO neer te zetten.” 

Grote moderniseringsslag van onderwijssystemen

“Naast de nieuwe ELO, werken we momenteel ook aan een nieuw systeem voor de administratie van de examens”, vult Albert Gieling aan, manager van het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer van NIPV. “Samen met de veiligheidsregio’s en de regionale opleidingsinstituten maken we hiermee één grote moderniseringsslag in onze onderwijssystemen. De eindgebruikers, zoals studenten, docenten en examinatoren, krijgen de beschikking over twee nieuwe gebruikersvriendelijke systemen:

  • die onderling gegevens uitwisselen
  • die als één omgeving worden gepresenteerd
  • waarin alles te vinden is over opleidingen, studievoortgang en studieresultaten.”

Modern en toekomstbestendig

Gieling: “Voor de ELO gaan we gebruikmaken van Canvas van Drieam en met Educator voor de examenadministratie. Met deze nieuwe systemen dragen we bij aan modern en toekomstbestendig onderwijs voor de brandweerzorg en crisisbeheersing in Nederland. Begin 2024 wordt de nieuwe ELO in gebruik genomen en eind dit jaar het nieuwe examenmanagementsysteem.”