Reddingen bij brand

Het NIPV verzamelt sinds 2014 data over reddingen door de brandweer bij woningbranden in Nederland. Het gaat om informatie over het incident, het aantal personen dat wordt gered en de omstandigheden waaronder dit gebeurt.

Waarom dit onderzoek?

NIPV verzamelt sinds 2014 data over reddingen door de brandweer bij woningbranden in Nederland. Het gaat om informatie over het incident, het aantal personen dat wordt gered en de omstandigheden waaronder dit gebeurt.

Actuele cijfers

De actuele cijfers zijn te vinden in het dashboard Kerncijfers Veiligheidsregio’s. Eens in de vijf jaar verschijnt een trendanalyse.

Informatie van brandweerkorpsen en mediaberichten

NIPV verzamelt de data voor dit onderzoek via mediaberichten. Ook wordt deze data verzameld via informatie die de brandweerkorpsen en brandonderzoekers van de teams Brandonderzoek hebben aangeleverd. De reddingen die aan de gehanteerde definitie voldoen, zijn onderzocht op basis van ingevulde vragenlijsten. Vervolgens zijn de reddingen geanalyseerd in een algemene analyse en een analyse per reddingstype. 


Jaaroverzichten Reddingen bij woningbranden

Reddingen bij brand 2016-2018

De brandweer heeft meer dan 800 personen gered bij 245 woningbranden. De meeste reddingen gebeurden ’s avonds en ’s nachts. Veel reddingen vonden plaats in gestapelde bouw, met name in portiekflats. Een door rook belemmerde vluchtweg was de belangrijkste reden om een redding uit te voeren. Rook was ook, meer dan brand, de oorzaak van letsel bij slachtoffers.

Reddingen bij brand 2014-2015

De brandweer heeft 343 personen bij 152 incidenten gered. De meeste reddingen gebeurden ’s avonds en ’s nachts. Veel reddingen vonden plaats in portiekflats. Een door rook belemmerde vluchtweg was de belangrijkste reden om een redding uit te voeren. Rook was ook, meer dan brand, de oorzaak van letsel bij slachtoffers.


Vergelijking fatale woningbranden en reddingen bij brand

In deze analyse zijn gegevens over reddingen bij woningbranden vergeleken met gegevens over dodelijke slachtoffers bij woningbranden. Voor de reddingen bij brand zijn gegevens meegenomen van 741 geredde slachtoffers bij 245 incidenten in de jaren 2016-2018. Voor de fatale woningbranden zijn gegevens meegenomen van 366 dodelijke slachtoffers bij 338 incidenten in de jaren 2008-2019.