Trainen in scenariodenken binnen veiligheidsregio’s: een eerste inventarisatie

13 april 2023

Het lectoraat Crisisbeheersing van NIPV heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot het trainen van crisisfunctionarissen in scenariodenken. De inventarisatie brengt in kaart hoe veiligheidsregio’s wensen dat de crisisfunctionarissen ‘van morgen’ scenariodenken toepassen. De vraag met welke doelstelling veiligheidsregio’s crisisfunctionarissen trainen in scenariodenken en hoe ze aan deze doelstelling voldoen, staat centraal in het rapport.

Scenariodenken

De veiligheidsregio’s stonden de afgelopen jaren voor grote opgaven. We zien en horen dat crisisfunctionarissen van veiligheidsregio’s steeds vaker gevraagd worden scenario’s te ontwikkelen bij grote crises zoals de coronacrisis en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ondanks de populariteit van scenario’s als hulpmiddel, bestaan er nog veel vragen over de wijze waarop functionarissen onder tijdsdruk en te midden van veel onzekerheid scenario’s het meest effectief kunnen inzetten.

Een eerste inventarisatie

De onderzoekers hebben meerdere gesprekken gevoerd met respondenten van de 25 veiligheidsregio’s en gelieerde instanties. Hieruit kwam naar voren dat:

  • meer dan de helft van de veiligheidsregio’s in 2022 een training in scenariodenken aanbood. De behoefte aan een dergelijke training kwam zowel vanuit de organisatie als vanuit het veld
  • de doelstelling van het trainen in scenariodenken is om crisisfunctionarissen in staat te stellen in crisissituaties ontwikkelingen te voorzien en, waar mogelijk, te beïnvloeden
  • er veel verschillen in de trainingen bestaan wat betreft het doel van scenariodenken, de werkwijze en de doelgroep van de trainingen
  • trainen in scenariodenken in de veiligheidsregio’s nog volop in ontwikkeling is. In veel regio’s staat het onderwerp op de agenda en bestaan ideeën en plannen voor (door)ontwikkeling.

Voor wie?

Het rapport is geschreven voor medewerkers (multidisciplinair) opleiden, trainen, oefenen van de veiligheidsregio’s, en voor andere geïnteresseerden.

Lees ook

03-10-2023
Strategische onderzoeksagenda 2023-2026 staat online

De strategische onderzoeksagenda van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren.

02-10-2023
Nederland telt 949 brandweerkazernes

Eind 2022 waren er 949 kazernes, waarvan 843 vrijwillige kazernes en 106 beroepskazernes.

29-09-2023
Factsheet treinincident Voorschoten gepubliceerd

Evaluatie van de inzet van Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) bij het treinincident bij Voorschoten in april dit jaar.

26-09-2023
Blog: Bonsaiboompjes kweken

Het Congres Fire Safety & Science was voor lector Ricardo Weewer een wake-upcall. “Het is vijf over twaalf. Maar nog niet helemaal te laat om in actie te komen.”

22-09-2023
Werving voorzitter en leden Adviesraad onderzoek van start

Het dagelijks bestuur van het NIPV stelt een Adviesraad onderzoek in om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van het instituut te borgen en te bewaken.

20-09-2023
Waterstofincidenten in besloten ruimtes

Onderzoek naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage. Dit is vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

18-09-2023
Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken.

13-09-2023
Onderwijsjaar 2023–2024 succesvol geopend

De crisis van de toekomst, en de vraag of we voldoende zijn voorbereid op wat komen gaat, stond centraal tijdens de opening.

07-09-2023
34 studenten starten met unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing

De minor biedt de hbo-studenten verdiepende kennis over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.