Onze organisatie

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) bestaat uit 4 centra:

  • Veiligheidsregio Diensten Centrum (VDC)
  • Centrum Ondersteuning Landelijke Slagkracht (COLS)
  • Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB)
  • Centrum voor Vorming en Opleiding Brandweer (COVB).

Ieder centrum levert herkenbare producten en diensten op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg. Een stafbureau faciliteert de centra op het gebied van bedrijfsvoering en strategie en beleid.

Het NIPV is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het NIPV is in de Wet veiligheidsregio’s vastgelegd onder de naam Instituut Fysieke Veiligheid.

Bij het NIPV werken ruim 300 medewerkers op 3 locaties: één in Arnhem en twee in Zoetermeer.

Directie en management

IJle Stelstra – Algemeen directeur
Coby Flier – Directeur Onderzoek en Onderwijs & Manager NACB
Pim Smit – Manager VDC a.i.
Albert-Jan van Maren – Manager COLS
Albert Gieling – Manager COVB

Algemeen bestuur

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het algemeen bestuur van het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio’s. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting vast met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag. En eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen.
Het dagelijks bestuur van het NIPV is benoemd door het algemeen bestuur en bestaat uit drie voorzitters van veiligheidsregio’s.

Dagelijks bestuur

Ton Heerts – Voorzitter dagelijks bestuur NIPV
Marco Out – Lid dagelijks bestuur NIPV
Anja Schouten – Lid dagelijks bestuur NIPV