Organisatie

NIPV is een lijn-/staforganisatie. De hoofdstructuur bestaat uit 4 centra: Veiligheidsregio Diensten Centrum, Centrum Ondersteuning Landelijke Slagkracht, Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg, Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer. Ieder centrum levert herkenbare producten en diensten op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg.


Zelfstandig bestuursorgaan

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). NIPV is in de Wet veiligheidsregio’s vastgelegd onder de naam Instituut Fysieke Veiligheid. NIPV heeft een locatie in Arnhem en twee locaties in Zoetermeer. Bij NIPV werken ruim 300 medewerkers.

“Om Nederland iedere dag een beetje veiliger en weerbaarder te maken, zorgen we ervoor dat onze visie, ideeën en producten resoneren tussen NIPV en de wereld om ons heen. Dat doen we samen. ”

IJle Stelstra, algemeen directeur NIPV

Management

De dagelijkse leiding van NIPV is in handen van een tweehoofdige directie, de algemeen directeur en de wetenschappelijk directeur. Het management van NIPV bestaat uit:

  • IJle Stelstra, algemeen directeur
  • vacature, wetenschappelijk directeur
  • Marloes van Rijswijk, manager Veiligheidsregio Diensten Centrum
  • Albert-Jan van Maren, manager Centrum Ondersteuning Landelijke Slagkracht
  • Coby Flier, manager Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg
  • Albert Gieling, manager Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer
  • Marlene Bouwman, manager  Staf.

 

 

Bestuur

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het algemeen bestuur van NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio’s. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het dagelijks bestuur van NIPV bestaat uit:

  • Ton Heerts, voorzitter Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
  • Ahmed Marcouch, voorzitter Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden
  • Anja Schouten, voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord