Psychosociale hulp voor hulpverleners

Psychosociale hulpverlening is alle ondersteuning en zorg voor het psychisch welbevinden en de gezondheid van getroffenen.

Psychosociale hulpverlening is alle ondersteuning en zorg voor het psychisch welbevinden en de gezondheid van getroffenen (collectief en individu). In zowel de acute fase als de nafase van een gebeurtenis. Hulpverleningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor het proces van opvang en nazorg aan hulpverleners en crisisprofessionals.

De opvang en nazorg voor professionals (juridisch, economisch en moreel) is als volgt georganiseerd:

  • Elke veiligheidsregio heeft een regulier nazorgproces georganiseerd voor hulpverleners met onder andere een bedrijfs-opvangteam/collegiaal opvangteam (BOT/COT)
  • Bij de politie ligt veel verantwoordelijkheid voor de medewerker bij de leidinggevende. De opvang loopt doorgaans via collegiale opvang (TCO).

Bij het GGD-proces psychosociale hulpverlening (PSH) gaat het om de coördinatie van de psychosociale hulpverlening aan slachtoffers na ongevallen, rampen, crises en incidenten. Deze hulpverlening verloopt vaak via afspraken van de GGD met de GHOR en instellingen voor slachtofferhulp, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en mogelijk huisartsen.


Toolbox Psychosociale Ondersteuning voor veiligheidsregio’s

In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) heeft Nationaal Psychotrauma Instituut ARQ de toolbox Psychosociale Ondersteuning voor veiligheidsregio’s ontwikkeld. De toolbox is gemaakt om klachten en uitval op korte en lange termijn te voorkomen of te beperken. Het gaat dan om klachten bij medewerkers binnen de veiligheidsregio’s die veroorzaakt zijn door schokkende en stressvolle werksituaties.

De toolbox sluit aan bij de richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden. Het gaat om de voorbereiding op ingrijpende gebeurtenissen, collegiale ondersteuning, het signaleren en monitoren van klachten die iemand heeft en uiteindelijk het verlenen van professionele hulp.

De procesboom in de toolbox geeft handvatten voor leidinggevenden en HR-medewerkers om te zien waar binnen de organisatie aan moet worden voldaan en welke acties er nodig zijn. Elke veiligheidsregio kan de informatie op haar eigen manier toepassen, rekening houdend met de regionale context en specifieke behoeften.

Gerelateerde onderwerpen

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.