Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden

Gezamenlijk optreden van de brandweer bij heel grote en complexe incidenten. Het NIPV ondersteunt met mensen, kennis en kunde, en middelen.

Een incident houdt zich niet aan regio- of landsgrenzen. Ook zijn incidenten soms zo complex dat er speciale kennis en materieel nodig is. Daarom is het noodzakelijk dat de brandweer bij grote en complexe incidenten samenwerkt en de expertise en slagkracht kan uitbreiden. Samen werken de veiligheidsregio’s aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden (GBO-SO). Het NIPV ondersteunt GBO-SO met mensen, kennis en kunde, en middelen.

Vier specialismen

Er zijn vier landelijke specialismen ingericht:

Specialisme Technische Hulpverlening (STH)

Het werken op locaties waar instortingsgevaar dreigt, vraagt veel bouwkundige kennis en expertise. Bouwtechnisch inzicht, een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en oplossingsgericht werken zijn belangrijke vaardigheden hierbij.

De specialistische teams binnen STH worden ingezet bij incidenten waarbij instortingsgevaar dreigt of de slachtoffers met de standaard basisinzet niet te bereiken zijn. Binnen dit specialisme is een visie op hulpverlening brandweer ontwikkeld, het landelijk netwerk HV ingericht en wordt ondersteund bij de instandhouding en doorontwikkeling van STH.

Natuurbrandbeheersing (NBB)

Het beheersen van natuurbranden vraagt om specifieke kennis, inzet van speciaal materieel en specifieke blustechnieken. Ook samenwerking met natuurbeheerders en andere partners die gebruik maken van de natuur is van groot belang. Mede daarom zet het specialisme zich in om te komen tot een integrale taskforce natuurbrandbeheersing, met als doel het inrichten van een passende governance.

Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS)

Het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen vraagt om specifieke kennis van bronbestrijding, het ontsmetten van mensen, dieren, infrastructuur en materieel en het in kaart brengen van het effectgebied. De specialistische teams binnen IBGS worden ingezet om de risico’s van een incident met gevaarlijk stoffen voor mens, dier en milieu te beperken.

Specialistische teams binnen IBGS functioneren als een kenniscentrum waar tijdens incidenten om advies gevraagd kan worden, bijvoorbeeld over schuiminzet of de inzet van gaspakkenteams. Hier is ook bekend welke partijen kunnen ondersteunen en welke kennis en middelen beschikbaar zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken over samenwerking met Defensie en met het RIVM over ondersteuning bij grootschalige of regio-overstijgende incidenten.

Logistiek en Ondersteuning (L&O)

Bij grootschalige incidenten waarbij extra materieel en manschappen nodig zijn is het belangrijk om snel de juiste mensen en middelen op de juiste plaats te krijgen. Daarvoor is logistieke samenwerking nodig. Voorbeelden van specialistische teams binnen L&O zijn de dronevliegorganisatie van Brandweer Nederland, ondersteuning op het dossier Nationale Reddingsvloot en het verzorgen van les- en leerstof voor de pelotons logistiek.

Ook het oprichten van de landelijke databank is een essentieel onderdeel van dit specialisme. De databank maakt mogelijk dat bij grootschalig en specialistisch optreden de regio’s actuele informatie hebben over de beschikbaarheid van logistieke middelen. Met behulp van de databank L&O krijgen regio’s snel en adequaat antwoord op het beschikbare en juiste materieel en middelen.

Meer informatie op website Brandweer Nederland

Kijk voor uitgebreide informatie over grootschalig en specialistisch optreden op de website van Brandweer Nederland.

Bovenregionale samenwerking vormgeven

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die het NIPV kan bieden om bovenregionale samenwerking vorm te geven in projecten, programma’s of een permanente vorm? Of over de landelijke logistieke voorraad en de diensten van het NIPV? Neem dan contact op met ons.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.