Agressie en geweld tegen hulpverleners

Geweld  tegen en mishandeling van hulpverleners.

De afgelopen jaren verschijnen er steeds vaker berichten in het nieuws over agressie tegen hulpverleners. Het lijkt erop dat agressie en geweld tegen hulpverleners zijn toegenomen. Dat geldt zowel voor ambulancehulpverleners, politie als brandweer als voor andere overheidsinstanties.


NIPV-onderzoeken

In 2012 heeft het NIFV (voorganger van het NIPV) onderzoek gedaan naar agressie tegen brandweerpersoneel. De aanbevelingen van het onderzoek zijn nog steeds actueel.

Het NIPV wil in 2024 in aanvulling op dit onderzoek de weerbaarheid tegen agressie onderzoeken. Daarbij worden nieuwe vormen van agressie meegenomen, zoals agressie bij AED-hulpverlening en doxing. Doxing is het publiceren van persoonlijke gegevens om iemand te beschadigen.

Op basis van de onderzoeksresultaten zal het NIPV de kennispublicatie Agressie tegen brandweerpersoneel uit 2012 actualiseren.


Toolkit opvang en nazorg na grof en extreem geweld

Samen met ARQ, Nationaal Psychotrauma Centrum heeft het NIPV in opdracht van de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid een Toolkit opvang en nazorg na grof en extreem geweld ontwikkeld.


Taskforce Onze hulpverleners veilig

Op 31 maart 2021 werd het startschot gegeven voor de Taskforce Onze hulpverleners veilig. De Taskforce heeft in samenspraak met de politie, boa’s en brandweer een actieprogramma opgesteld met als doel geweld en mishandeling van hulpverleners terug te dringen. En Nederlanders ervan te doordringen dat nooit en te nimmer agressief gedrag richting hulpverleners geaccepteerd mag worden. Bekijk het actieprogramma van de Taskforce Onze hulpverleners veilig.

In de jaren 2021-2023 is de Taskforce aan de slag gegaan met en actieprogramma met drie actielijnen:
Actielijn 1: De sociale norm versterken
Actielijn 2: Veilig werkgeverschap
Actielijn 3: Agressie voorkomen en vervolgen.

In aansluiting hierop voerde de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid op woensdag 25 oktober 2023 een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Deelnemers aan het gesprek waren: wetenschappers, experts en vertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen van beroepsgroepen binnen en buiten het veiligheidsdomein.


Veilige Publieke Taak (VPT)

Als reactie op het optredende geweld tegen overheidspersoneel heeft de Rijksoverheid al eerder verschillende initiatieven genomen. Eén van deze initiatieven was het programma Veilige Publieke Taak (VPT). Gedurende de looptijd van het programma VPT (2006 -2016) is de ontwikkeling van agressie en geweld van derden tegen medewerkers met een publieke taak gemonitord en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Een deel van deze onderzoeken is door of in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld. De onderzoeksrapporten zijn beschikbaar via de kennisbank Openbaar Bestuur.

Gerelateerde onderwerpen

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.