NIPV-collegereeks: het Nederlandse crisismanagementstelsel in de praktijk

3 mei 2023

De Universiteit Leiden en NIPV verzorgen samen een collegereeks over het Nederlandse crisismanagementstelsel.

Lector Crisisbeheersing Menno van Duin, hoogleraar Crisisbeheersing en Nationale Veiligheid Peter Bos, hoogleraar Crisis Governance Sanneke Kuipers en universitair docent Crisis Governance Jeroen Wolbers nemen de deelnemers mee langs de belangrijkste structuren, ketens, bestuurlijke netwerken en spontane co├Ârdinatiestructuren. In drie opeenvolgende colleges staan de (persoonlijke) ervaringen met het Nederlandse crisismanagement centraal.

De collegereeks komt voort uit de samenwerking tussen beide kennisinstituten op het gebied van onderzoek en onderwijs. Voor studenten van de Bachelor Security Studies en master Crisis & Security Management is het een unieke kans om ins en outs te leren van het Nederlandse landschap van crisisbeheersing. Daarnaast zijn ook nadrukkelijk professionals uit het werkveld uitgenodigd om deel te nemen. Dit zorgt voor een interessante mix van studenten en ervaringsdeskundigen in de zaal. De voertaal van de collegereeks is daarom ook Nederlands.

Data colleges

Er zullen drie colleges gegeven worden:

26 mei: Het Nederlandse crisismanagementstelsel: leren van de praktijk

In het eerste college staat het Nederlandse crisismanagementstelsel centraal. Het bestel wordt doorgenomen in termen van centrale en decentrale sturing, functionele en algemene ketens en bestuurlijke netwerken. Lector Crisisbeheersing Menno van Duin behandelt de ontwikkeling van het stelsel en zal een aantal recente (mini)crises beschouwen om te leren hoe het stelsel in de praktijk functioneert.

2 juni: Casuïstiek: de vluchtelingencrisis

Menno van Duin zal in dit college de problematiek van de vluchtelingencrisis duiden in gesprek met twee gastsprekers: Peter Bos en Hans Zuidijk. Peter Bos zal zijn ervaringen in deze crisis bespreken vanuit zijn functie als bestuurslid van het COA. Hans Zuidijk, directeur Veiligheidsregio Hollands-Midden, zal in het college de crisis beschouwen vanuit het perspectief van de veiligheidsregio.

9 juni: Publieke veiligheid in de toekomst

In dit college gaan Jeroen Wolbers en Sanneke Kuipers in op de toekomst van crisisbeheersing en de veranderende rol van publieke veiligheid. Welke lessen zijn nu geleerd uit de afgelopen jaren? Welke nieuwe (poly)crises komen op ons af en wat vergt dat van het stelsel van crisisbeheersing? Deze vragen zullen tijdens dit college centraal staan, op basis van recente publicaties, zoals de Toekomstverkenning Crisisbeheersing van NIPV.

Locatie en tijden

De colleges vinden plaats van 15.00 – 17.00 uur.

Universiteit Leiden – Campus Den Haag
Wijnhaven, Turfmarkt 99 Den Haag

De lezingen op 26 mei en 2 juni vinden plaats in zaal 2.02.
De lezing van 9 juni vindt plaats in zaal 2.01.