Veiligheidsregio’s nemen voor het eerst nieuwe elektronische leeromgeving in gebruik

2 april 2024

Lang is er aan de voorbereiding gewerkt, maar dinsdagmorgen 2 april was het dan eindelijk zover: de nieuwe elektronische leeromgeving, Canvas, is voor het eerst in gebruik genomen door de veiligheidsregio’s. Hiermee bereiken de veiligheidsregio’s en het NIPV een eerste mijlpaal in de vernieuwing van de elektronische leeromgeving, ook wel bekend als de ELO.

Brandweerman en ambulanceverpleegkundige aan het werk.

Een ELO is het systeem dat dient ter ondersteuning van het onderwijs. Studenten vinden daar onder andere hun leer- en lesmateriaal en eventueel de lesmomenten. Voor docenten is een ELO de leidraad bij het geven van onderwijs. De afgelopen periode zijn zo’n 80 onderwijsontwikkelaars uit de veiligheidsregio’s opgeleid om te leren werken in Canvas.

Onderwijsontwikkelaars bij de veiligheidsregio’s kunnen aan de slag

Met de overgang naar het nieuwe systeem kunnen de veiligheidsregio’s een allereerste start maken met de migratie van hun bestaande onderwijsmateriaal van de eigen opleidingen, die zijn gericht op het vakbekwaam blijven, naar Canvas. Dat geldt voor het onderwijs aan brandweerpersoneel (inclusief jeugdbrandweer) én aan medewerkers binnen het domein van risicomanagement en crisisbeheersing. Het leer- en lesmateriaal voor vakbekwaam worden dat is ontwikkeld door het NIPV komt bij de volgende release beschikbaar.

“Het in gebruik nemen van Canvas is een belangrijke eerste stap in een betere ondersteuning van het onderwijs voor iedereen die betrokken is bij brandweerzorg en crisisbeheersing”, aldus NIPV-directeur onderzoek en onderwijs Coby Flier.

Canvas is wereldwijd de meestgebruikte elektronische leeromgeving

Canvas is een gebruikersvriendelijk systeem voor zowel ontwikkelaars van onderwijs als studenten/deelnemers en docenten. Daarnaast biedt het systeem volop mogelijkheden om het onderwijs optimaal te ondersteunen. De huidige ELO is een verouderd maatwerksysteem. De eerste reacties over werken met Canvas zijn positief. Tegelijkertijd is het spannend voor de allereerste gebruikers die met dit moderne systeem gaan werken en de mogelijkheden die het systeem biedt verder gaan ontdekken.

Een belangrijke mijlpaal, maar er is ook nog veel werk te verzetten

De komende periode gaat het projectteam van het NIPV verder met de inrichting van de basisregistraties, het overzetten en aanbieden van het onderwijs en bijbehorende materialen van de NIPV-opleidingen en het trainen en instrueren van gebruikers. Het gaat dan om medewerkers van het NIPV, van de regionale opleidingsinstituten en van de veiligheidsregio’s. Zodra dit is afgerond, zullen duizenden gebruikers voortaan hun opleidingen in Canvas volgen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de ingebruikname van Canvas contact op met implementatiemanager Leo de Bruijn.

Bekijk ook