Nieuwe e-module voor specialisten scheepsincidentbestrijding

21 november 2023

De leerlijn over scheepsincidentbestrijding is uitgebreid met een e-module voor specialistische teams. De nieuwe e-module biedt een eenduidige kennisbasis en een verdere verdieping op de algemene e-module scheepsincidentbestrijding.

Vrachtschip

Leerlijn nu compleet qua zelfstudie

In Nederland zijn veel vaarwegen. Op al deze rivieren, kanalen, meren en havens kan een scheepsincident voorkomen. Voor brandweermensen in alle veiligheidsregio’s is er daarom sinds 2022 een algemene e-module. Deze helpt om hun kennis over scheepsincidentbestrijding te actualiseren en aan te vullen. Vanaf nu kunnen ook specialistische teams scheepsincidentbestrijding voor een eigen e-module in de ELO Brandweer terecht. Deze nieuwe e-module scheepsincidentbestrijding specialistische teams biedt een verdere verdieping op de algemene module.

“Met deze e-module voor specialisten is de leerlijn over scheepsincidentbestrijding in ieder geval qua zelfstudie compleet”, zegt Rijk Hofman, projectleider vakbekwaamheid van het NIPV. Hij adviseert de medewerkers van de specialistische teams om eerst de algemene e-module te bestuderen. “Die module legt de basis onder deze nieuwe, verdiepende e-module.”

Beter besef van complexiteit en goede samenwerking bij scheepincidenten

De e-module is een coproductie van het NIPV en de landelijke vakgroep Scheepsincidentbestrijding van Brandweer Nederland. Wim van der Wal, lid van de vakgroep en nauw betrokken bij de totstandkoming van de module, is blij met de verschijning ervan: “Deze landelijke les- en leerstof is niet alleen goed voor de specialisten in de kustregio’s, maar ook voor het brandweeroptreden bij scheepsincidenten als geheel. Door deze e-module besef je beter de complexiteit van scheepsincidenten en het belang van een goede samenwerking tussen de basisbrandweerzorg en specialistische teams bij deze incidenten.”

E-module bevat eenduidige kennisbasis voor specialistische teams

In Nederland opereren specialistische teams voor scheepsincidentbestrijding vanuit drie kustregio’s: Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Noord-Holland Noord. De Noord-Hollandse Veiligheidsregio werkt hierbij samen met het korps Marinebrandweer. Bij het opleiden en oefenen van deze teams werken de veiligheidsregio’s samen met maritieme opleidingsaanbieders en oefencentra. Hierdoor verschilt de opleiding per regio. Die verschillen zijn praktisch en organisatorisch verklaarbaar. Los van die verschillen hebben alle teams behoefte aan een eenduidige kennisbasis. De nieuwe e-module voorziet in die behoefte.

Inhoud ook voor (vak)specialisten interessant

Behalve voor medewerkers van de specialistische teams is de nieuwe e-module ook interessant voor (vak)specialisten van andere regio’s die meer willen weten over scheepsincidentbestrijding en het optreden van specialistische teams. De benodigde basiskennis kunnen zij vinden in de algemene e-module. Die module richt zich op de kennis die manschappen, bevelvoerders en (H)OvD’s nodig hebben om bij een scheepsincident in hun verzorgingsgebied de eerste klap uit te delen. Daarom ligt het accent in die module op binnenvaartschepen die je op vaarwegen door heel Nederland kunt tegenkomen.

In de specialistische module ligt het accent juist op scheepsincidenten die een complexe of langdurige inzet vereisen, zoals branden op (zee)schepen in zeehavens. Dat zijn incidenten waarbij de inzet van een specialistisch team nodig kan zijn.
Alle veiligheidsregio’s kunnen via de meldkamer van Rotterdam-Rijnmond ondersteuning aanvragen bij het bestrijden van een scheepsincident. Dit is de coördinerende meldkamer van dit specialisme.

Advies op afstand, ter plaatse of specialistisch team ter plaatse

Het specialisme richt zich op drie taken: advies op afstand, advies ter plaatse of een specialistisch team ter plaatse. Ook binnenvaartschepen worden steeds groter en complexer. Hierdoor kan ook een incident met een binnenvaartschip complex of langdurig zijn en de inzet of een advies van specialisten nodig maken.

Thema’s die aan bod komen

De specialistische e-module besteedt aandacht aan:
• internationale nautische termen
• de (brand)veiligheidsvoorzieningen, de veiligheidsorganisatie en het blusmaterieel- en materiaal op zeeschepen
• de stabiliteit van zeeschepen
• inzettactiek
• inzettechnieken zoals boundary cooling, ventilatie en carrousel.

Module staat klaar in de ELO Brandweer

De e-module staat klaar in de studieroute Scheepsincidentbestrijding specialistische teams. De veiligheidsregio’s zijn hiervan op de hoogte. Zij koppelen hun eigen medewerkers aan deze studieroute in de ELO Brandweer. De regio’s met specialistische teams kunnen de e-module integreren in het vakbekwaamheidstraject van deze teams.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Rijk Hofman.

Bekijk ook