Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

18 september 2023

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken.

De Leidraad brandveilig beheer van woongebouwen geeft informatie over:

  • Wat de basis is voor brandveilig beheer: denk aan de wettelijke eisen, wie waarvoor verantwoordelijk is, brand(on)veilig gedrag en de risico’s van rookverspreiding
  • Hoe je een beheersplan kunt opstellen, inclusief handige checklist
  • Hoe je het beheersplan uitvoert en actueel houdt.

Ingrediënten voor beheersplan op maat

De leidraad is geen kant-en-klaar beheersplan, maar bevat alle ingrediënten om een beheersplan op maat te maken voor een specifiek woongebouw. Hierbij wordt uitgegaan van een woongebouw dat bouwkundig en installatietechnisch voldoet aan de wet- en regelgeving. De leidraad besteedt ook aandacht aan hoe je een gebouw aan de wettelijke eisen kunt laten voldoen, als dat nog niet het geval is.

E-module, webpagina en veelgestelde vragen

Een hulpmiddel bij de leidraad is de e-module. Deze helpt bij het opstellen van het beheersplan. De e-module bestaat uit een stappenplan en verdiepende informatie. Verder is op onze website een speciale pagina te vinden met achtergrondinformatie en veelgestelde vragen. Ook kun je hier vragen stellen aan een helpdesk.

Aanleiding voor het opstellen van de leidraad

In de nieuwjaarsnacht van 2020 woedde in een galerijflat in Arnhem een brand, waarbij twee mensen overleden en twee mensen gewond raakten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de brand onderzocht en heeft aanbevolen om de brandveiligheid van woongebouwen in de gebruiksfase te verbeteren. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt primair bij de gebouweigenaren: woningcorporaties en verenigingen van eigenaren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan het NIPV gevraagd om de gebouweigenaren hierbij te ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in een leidraad, e-module, informatiebijeenkomst, terugkomdagen en een helpdeskfunctie.

Download de leidraad en andere hulpmiddelen

Bekijk en download alle hulpmiddelen op de speciale webpagina Brandveilig beheren van woongebouwen.

Bekijk ook