Koersplan ‘Onderwijs Onderweg’ vastgesteld

19 april 2024

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) heeft een akkoord gegeven op het koersplan van het programma ‘Onderwijs Onderweg’. Ook het MT van het NIPV heeft ingestemd met het koersplan en de gezamenlijke ambitie. Het programma is één van de vier Grote Werken en richt zich op het verbeteren van het onderwijsstelsel voor brandweer en crisisbeheersing.

Herziening onderwijs

Praktijkgericht, flexibel en up-to-date onderwijs

Frans Schippers, programmadirecteur Onderwijs Onderweg: “Met de goedkeuring van het koersplan kan een volgende stap gezet worden in het waarmaken van onze ambitie. En dat is samen op weg naar een goed werkend onderwijsstelsel met praktijkgericht, flexibel en up-to-date onderwijs voor alle brandweer- en crisisprofessionals in de veiligheidsregio’s.”

Stapsgewijze aanpak

Het koersplan beschrijft hoe de verbetering van het onderwijsstelsel de komende jaren wordt aangepakt. Het doel is te werken aan flexibel onderwijs dat goed aansluit op de vraag uit de beroepspraktijk. Hiervoor is een transparant, goed werkend en flexibel onderwijsstelsel nodig. Om hier te komen is gekozen voor een stapsgewijze aanpak, waarin met elkaar ontdekken, reflecteren, leren en weer op pad gaan centraal staan. Dit betekent dat in verschillende fasen wordt geëxperimenteerd en vanuit die ervaringen weer verder wordt ontwikkeld.

Zes ontwikkelopgaven

Centraal staan zes ontwikkelopgaven:

  • beter samenspel door meer rolduidelijkheid, rolbewustzijn en rolvastheid
  • betere sturing en aansluiting op de vraag vanuit de beroepspraktijk
  • meer flexibiliteit in het functiestelsel en de kwalificatiedossiers
  • meer flexibiliteit in het onderwijs, waarin de deelnemer centraal staat
  • efficiëntere en effectievere uitvoering
  • gezamenlijke evaluatie en snellere aanpassing van onderwijs.

Waarom herziening van het onderwijsstelsel?

In september 2023 verscheen de rapportage Onderwijsstelsel veiligheidsregio’s: de zoektocht naar verbetering. Hieruit bleek dat het huidige onderwijsstelsel onvoldoende aansluit op de snel veranderende wereld om ons heen. In het rapport zijn de knelpunten in het huidige stelsel beschreven en is een eerste perspectief voor de toekomst geschetst. Dit toekomstperspectief en de aanpak om hiernaartoe te werken zijn verder uitgewerkt in het koersplan.

Lees het koersplan Programma Onderwijs Onderweg

Meer informatie

Heeft u na het lezen van dit koersplan vragen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook