Geo4OOV groeit door: nieuwe kaartlaag energie-onderbrekingen 

9 januari 2024

Geo4OOV is de landelijke geodatavoorziening voor de veiligheidsregio’s en crisispartners. Binnen de voorziening kunnen veiligheidsregio’s en ketenpartners geodata met elkaar uitwisselen. Op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Onlangs ging een nieuwe versie van de kaartlaag ‘energie-onderbrekingen’ live. De nieuwe kaartlaag toont op landelijk niveau alle energie-onderbrekingen, en geeft een beeld van de mogelijke impact ervan. 

Energie onderbreking GEO4OOV

Voorbeeld van succesvolle regionale innovatie naar landelijk niveau 

De vernieuwing van de kaartlaag was een gezamenlijke, dringende wens van de veiligheidsregio’s. De regio’s deelden deze wens tijdens één van de KCR2-leerarena’s. Sjoerd Harmsen, geo-specialist bij het NIPV: “Veiligheidsregio Twente ontwikkelde en deelde een oplossing die in één oogopslag het getroffen gebied laat zien. Met daarin de hoeveelheid huishoudens en de aanwezigheid van eventuele ‘spannende panden’ als ziekenhuizen of woonzorglocaties. Vanuit het NIPV voerden we deze oplossing door in GEO4OOV, zodat alle veiligheidsregio’s er gebruik van kunnen maken.”

Wat is de impact van de energie-onderbreking?

Waar in de vorige versie alleen de contouren van de storing zichtbaar waren, laat de nieuwe kaartlaag de mogelijke kwetsbaarheid van een gebouw zien. Hiermee wordt snel duidelijk wat de impact van een energie-onderbreking is. Harmsen: “De nieuwe kaartlaag wordt net zoals de vorige versie gevoed door de API van energieonderbrekingen.nl. Bij inzoomen zie je eerst de contouren van de storing: de postcodegebieden met daarin de getroffen panden. De stroom- en gassymbolen zijn aanklikbaar; ze geven informatie over de onderbreking en de getroffen panden. Met daarbij een overzicht van het aantal adressen en de getroffen huishoudens. Ook eventuele kwetsbare ‘objecten’ worden hierin meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan woonzorglocaties.”

Kaartlaag wordt ingezet bij crises en risicomonitoring

De nieuwe kaartlaag wordt gebruikt door de veiligheidsregio’s. Bij een crisis, maar ook in de fase van risicomonitoring: zo wordt de kaartlaag uitgelezen in het Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK). Energie-onderbrekingen dienen dan als eerste indicator van een mogelijk risicovol scenario dat staat te gebeuren. Dit kan gaan om de onderbreking zelf, of als onderdeel van een stapeling gebeurtenissen waardoor een mogelijk scenario in de buurt optreedt. 

Over Geo4OOV

Geo4OOV biedt de veiligheidsregio’s en ketenpartners een uitgebreide catalogus van landelijke en regionale kaartsets. De geodata kan bijvoorbeeld via de Landelijke Voorziening Crisisbeheersing uitgelezen worden in het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). De data omvat onder andere luchtfoto’s, waterdieptekaarten en adres- en gebouwlocaties. Deze informatie ondersteunt bedrijfsprocessen als het analyseren van risico’s, het opstellen van operationele plannen en procedures, het bestrijden van brand, het regisseren van geneeskundig opgeschaalde zorg en de besluitvorming bij multidisciplinaire crisisbeheersing. 

Bekijk ook