316 incidenten met alternatief aangedreven voertuigen in 2023 

7 mei 2024

Uit data van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) blijkt dat er het afgelopen jaar 316 incidenten (= ongevallen en branden) met alternatief aangedreven voertuigen (AAV’s) waren. Het aantal ongevallen met AAV’s daalde licht: van 189 in 2022 naar 164 in 2023. Het aantal branden nam juist toe: van 117 naar 152. Door de komst van steeds meer AAV’s op de weg, zoals elektrisch en waterstof aangedreven voertuigen, dienen andersoortige risico’s zich aan. 

Bij 20 procent van de branden was accupakket betrokken  

In totaal zijn bij de 152 branden 163 alternatief aangedreven voertuigen betrokken geweest. 55,8 procent van deze voertuigen beschikte over een volledig elektrische aandrijving. Van de 157 voertuigen met een accupakket was in 19,7 procent de accu betrokken bij de brand. Bij 39 branden stond een elektrisch aangedreven voertuig aan een laadpunt gekoppeld.  

Onderdompelen lang niet altijd nodig 

Tom Hessels, adviseur Energie- en transportveiligheid: “De gedachte dat een elektrische auto na een brand altijd moet worden afgevoerd in een zogenaamde dompelcontainer, is onjuist. En dat zien we (gelukkig ook) niet terug in deze data. Slechts in een krappe 20 procent van de branden was de accu betrokken en was onderdompelen nodig. 

In de overige 80 procent van de branden was de brand vergelijkbaar met een brand in een conventioneel voertuig. Wel is het belangrijk dat de hulpdiensten zich bij dit soort branden ervan bewust zijn dat de accu mogelijk beschadigd is Overigens zien we in 2023  wel een duidelijke toename in het aantal ingezette dompelcontainers: 51 keer ten opzichte van 27 keer in 2022.” 

Inzicht geven in het aantal en de aard van incidenten met alternatief aangedreven voertuigen  

Het NIPV en de Teams Brandonderzoek van de veiligheidsregio’s werken samen aan de database Incidenten met alternatief aangedreven voertuigen. Doel hiervan is inzicht te geven in het aantal en de aard van incidenten met alternatief aangedreven voertuigen en de wijze waarop deze zijn afgehandeld.

De nu verschenen jaarrapportage is gebaseerd op deze database en geeft een kwantitatief beeld van de incidenten in de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De database maakt deel uit van het dashboard Kerncijfers Veiligheidsregio’s.