Informatiegestuurde veiligheid

Het verzamelen, registreren, analyseren en inzetten van data om processen beter en effectiever te laten verlopen.


Informatiegestuurde veiligheid kan helpen om:

  • veiligheidsbeleid te maken
  • (crisis)besluiten te nemen
  • sneller, efficiënter en effectiever (samen) te werken
  • burgers beter te informeren over risico’s
  • transparant te zijn voor de samenleving.

Informatiegestuurde Veiligheid

Informatiegestuurde veiligheid speelt een steeds grotere rol binnen de veiligheidsregio’s om te komen tot een veiliger en weerbaarder Nederland. Omdat NIPV hierin graag een verbindende rol speelt, bieden wij veiligheidsregio’s en hun crisispartners kennis en expertise, techniek en ondersteuning bij business intelligence (BI), data en data-analyse. Hierdoor kunnen zij hun taken beter voorbereiden en uitvoeren. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord: wij verbinden en combineren de expertise van onze crisispartners met onze eigen kennis en kunde. 

Producten

Veiligheidsregio’s en andere crisispartners kunnen bij ons terecht voor:

1.Data

Dit betreft actuele en relevante gegevens, die zijn gevalideerd, geanalyseerd en voorzien van betekenis. We kunnen open of besloten, beveiligde data leveren voor regio specifieke of landelijke onderwerpen. 

2. Openbare dashboards

De data is in dashboards gevisualiseerd op het portal Kerncijfers Veiligheidsregio’s. De dashboards hebben als doel de samenleving te informeren, onder andere over fatale woningbranden, reddingen bij brand, incidenten met alternatief aangedreven voertuigen. Daarnaast zijn er dashboards met informatie over aantallen en soorten incidenten bij de brandweer en reactietijden.

Meer over de openbare dashboards lees je verder op deze pagina.

3. Besloten dashboards

We kunnen veiligheidsregio’s en andere crisispartners ondersteunen bij het ontwikkelen van besloten regiospecifieke dashboards. Hiermee kunnen crisispartners hun eigen processen verbeteren. 

4. Data-analyse, onderzoek en data-science

Het gaat hierbij om (geautomatiseerde) analyses van data op databronnen en om het delen van de relevante kennis met onze crisispartners. We ondersteunen graag bij (innovatieve) onderzoeksvraagstukken op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing.

Daarnaast kan met data-science de groeiende hoeveelheid beschikbare data omgezet worden in waarde. Diverse (statistische) methoden, processen, systemen en visualisaties kunnen worden ingezet om patronen te ontdekken en tot inzichten te komen. Deze patronen en inzichten kunnen weer leiden tot voorspellingen.

Kerncijfers Veiligheidsregio’s

In samenwerking met de veiligheidsregio’s publiceert NIPV iedere maand de Kerncijfers Incidenten van de brandweer. Deze cijfers zijn per type incident weergegeven in een dashboard. De dashboards hebben als doel de samenleving te informeren en veiligheidsregio’s en crisispartners te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van hun taken.

Een aantal openbare dashboards bieden wij aan via het online portal Kerncijfers:

Kerncijfers incidenten

Het dashboard Incidenten biedt inzicht in het aantal en het type incidenten dat is binnengekomen bij de meldkamers van de brandweer. De cijfers worden maandelijks achteraf in dit dashboard gepubliceerd.

Kerncijfers incidenten reactietijden

Het dashboard Incidenten reactietijden geeft inzicht in de reactietijden (verwerkingstijd, uitruktijd, rijtijd en opkomsttijd) van de brandweer van de incidenten welke zijn binnengekomen bij de meldkamers van de brandweer. De cijfers worden maandelijks achteraf in dit dashboard gepubliceerd.

Nieuwjaarsincidenten

Het dashboard Nieuwjaarsincidenten geeft een landelijk beeld van de incidenten die tijdens de jaarwisseling in Nederland hebben plaatsgevonden en geregistreerd zijn tussen 31-12-2020 00:00 en 01-01-2021 08:00. De cijfers zijn afkomstig uit het Geintegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de brandweer.

Fatale woningbranden

Het dashboard Fatale woningbranden geeft een beeld van fatale woningbranden welke hebben plaatsgevonden in de afgelopen vijf kwartalen. Ook kunt u zoeken naar de cijfers tot vijf jaar geleden.

Reddingen bij woningbranden

Het dashboard reddingen bij woningbrand en slachtoffers geeft een beeld van het aantal incidenten en geredde personen.

Incidenten met alternatief aangedreven voertuigen

Het dashboard alternatief aangedreven voertuigen geeft een beeld van incidenten met alternatief aangedreven voertuigen waarbij de brandweer betrokken is geweest welke tot nu toe zijn geregistreerd/bekend zijn bij NIPV.

Deze dashboards zelf bekijken? Ga dan direct naar de online portal Kerncijfers Veiligheidsregio’s.

Gerelateerde onderwerpen

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.