Symposium De Kracht van Netwerken: Samen door de Crisis

Het symposium staat in het teken van samenwerking in risico- en crisisbeheersing. We kijken daarbij vanuit verschillende perspectieven en met bekende experts uit de wetenschap en de praktijk.

Kerngegevens

Datum

23 januari 2024 van 10.00 – 16.00 uur

Locatie

Universiteit Leiden, Campus Den Haag, Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag

Kosten

geen

Voor wie

zie beschrijving

Organisator

NIPV en Universiteit Leiden

Programma

Toelichting op het programma

De dag wordt geopend door dagvoorzitter Wouter Jong, Onderzoeker/adviseur crisisbeheersing en crisiscommunicatie, Sanneke Kuipers (Hoogleraar Crisisbestuur, Instituut voor Veiligheid en Mondiale Vraagstukken, Universiteit Leiden; Senior consultant bij Crisisplan) en Christa Monster (directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamers). Daarna volgt een drieluik vanuit verschillende perspectieven op het samenwerken in netwerken bij crises:

  • Wetenschap: Dr. Jeroen Wolbers (Associate Professor en Directeur Onderwijs, Universiteit Leiden)
  • Praktijk: Robin van Dalen (Hoofd Operaties Kustwacht)
  • Wetgeving: Hans Hazebroek (Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij ministerie van Justitie en Veiligheid)

Plenaire afsluiting van de dag o.l.v. dagvoorzitter Wouter Jong, samen met Willem Treurniet en Steven van den Oord, Docent en Postdoctoraal Onderzoeker Organisatorische Netwerken, Netwerk- en Crisisbestuur