Landelijk congres Risicogericht samenwerken binnen de veiligheidsregio’s

Dit congres is de afsluiting van het Programma Risicogerichtheid. We blikken terug op de behaalde resultaten, laten zien wat de ervaringen met risicogericht werken zijn in de regio’s én we nemen u mee in hoe we de doorontwikkeling in de komende jaren voor ons zien. En natuurlijk is er ook volop gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen rond het risicogerichte werken.

Kerngegevens

Datum

11 juni 2024

Locatie

WICC, Wageningen

Kosten

gratis

Organisator

Brandweer Nederland