Congres Veerkrachtige crisisbeheersing

Woensdag 15 mei organiseert het NIPV, in samenwerking met de Vakraad Risico- en crisisbeheersing van de RCDV, het congres Veerkrachtige crisisbeheersing. In de ochtend belichten we in een groot aantal sessies onderzoek en praktijk rond hedendaagse thema’s van de crisisbeheersing. In het plenaire middagdeel staat ‘De veerkracht van Nederland’ centraal. We brengen 100 jaar publieke veiligheid voor het voetlicht, door stil te staan bij wat we hebben bereikt en te overdenken wat ons nog te doen staat.

Kerngegevens

Datum

15 mei 2024 van 09.00 – 17.30 uur

Locatie

Spant! Doctor Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum

Kosten

Geen

Voor wie

Professionals die:

  • werkzaam zijn op het brede terrein van de risico- en crisisbeheersing
  • werken voor kennispartners, (gelieerde) hulpdiensten en partners in vitale sectoren.
Organisator

NIPV