Cyber

Een overzicht van de door NIPV uitgevoerde onderzoeken rondom cyber.

NIPV heeft de volgende onderzoeken gedaan rondom cyber.

Kennis en kunde voor regionale
cybergevolgbestrijding (december 2021)

In opdracht van de portefeuillehouder Digitale Ontwrichting en Cyber van het Veiligheidsberaad heeft NIPV een verkenning gedaan naar de benodigde kennis en kunde voor regionale cybergevolgbestrijding. Uit het onderzoek blijkt dat kennis en kunde voor cybergevolgbestrijding in veiligheidsregio’s beperkt aanwezig is. Voor veiligheidsregio’s is het lastig meer ervaring en expertise op te bouwen op dit nieuwe crisisdomein, doordat het aantal cyberverstoringen waarbij de inzet van regio’s nodig is (tot op heden) beperkt is.