Cijfers brandweer 2022 beschikbaar: 22.273 personen in repressieve dienst

31 mei 2023

Eind 2022 telde de Nederlandse brandweer in totaal 22.273 personen in repressieve dienst. Dat is 112 brandweermensen minder dan in 2021. Dat en meer blijkt uit de gegevens over repressief brandweerpersoneel die het NIPV publiceert.

Van het aantal personen in repressieve dienst zijn er 1377 vrouw, 6 procent van het totaal. Dit percentage is gelijk aan dat van 2021. Van de personen in repressieve dienst heeft 81 procent een vrijwillig dienstverband, is 14 procent beroeps en heeft 5 procent een gecombineerde aanstelling. Ook deze percentages komen overeen met die van 2021.

Online dashboard

De kerncijfers over personeel zijn uitgesplitst in type dienstverband, functie, leeftijd en geslacht. Ook over het aantal uitgegeven diploma’s per functie zijn gegevens gepubliceerd. Binnenkort volgen nog updates op het dashboard over het aantal kazernes en PPMO-keuringen.

Het NIPV verzamelt statistische gegevens over veiligheidsregio’s in een online dashboard waardoor een landelijk beeld ontstaat. Het doel is om trends en ontwikkelingen op landelijke schaal te monitoren.

Betrouwbaarder beeld

De brandweerkerndata worden sinds 2018 op landelijk niveau gemonitord en vanaf verslagjaar 2021 gepubliceerd in een online dashboard. Sinds verslagjaar 2021 is de dataverzameling over brandweerpersoneel op basis van een vragenlijst vervangen door geautomatiseerde gegevensverwerking vanuit regionale databronnen. Hierdoor ontstaat een betrouwbaarder beeld en kunnen de data eerder worden gepubliceerd.