Brancherichtlijnen

Een beschrijving van de inrichting van een (veiligheids)proces om te komen tot een optimaal resultaat.

Deze brancherichtlijn is opgesteld als een juridisch document. Deze brancherichtlijn geeft richting aan het gedrag van bestuurders van voorrangsvoertuigen, maar betreft geen volledige handreiking. Immers, ook overige wet- en regelgeving, waaronder de Regeling Optische en Geluidssignalen en de Wegenverkeerswet blijven van kracht. Daarnaast is er een separate vrijstelling waarin de bevoegdheden bij het uitrukken van voertuigen met ‘prio 2’ staan beschreven.

Brancherichtlijn

De brancherichtlijn is opgesteld om de bestuurders van voorrangsvoertuigen en hun werkgevers een handreiking te bieden bij het op verantwoorde wijze toepassen van de regelgeving inzake het gebruik van de optische en geluidssignalen. Daarnaast geeft de richtlijn helderheid over de prioritering van meldingen en de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden van zowel de meldkamer als de bestuurders van bij de hulpdiensten in gebruik zijnde motorvoertuigen. Voor de bestuurders van die genoemde motorvoertuigen is de inhoud van de brancherichtlijn verplichtend en dient men in overeenstemming daarmee te handelen.

De brancherichtlijn is van toepassing op bij de hulpdiensten in gebruik zijnde motorvoertuigen die rijden met optische en geluidssignalen (en dus voorrangsvoertuig zijn in de zin van het RVV1990).


Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact op met ons via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.