Vijftien jaar LEC in een notendop: “ChemiePack en Odfjell waren gamechangers”

April 2022

Walter Reurink, plaatsvervangend programmamanager

Van kwaliteitsimpuls tot gezaghebbend centraal kennisloket. Zo kan in een notendop de geschiedenis van het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) worden samengevat. Het initiatief voor oprichting van het LEC BrandweerBRZO werd in 2007 genomen door toenmalig hoofd CIV Ron Bouwman van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en zijn directeur Don Berghuijs. Leuk detail: Ron Bouwman treedt binnenkort opnieuw aan als programmamanager van het LEC IV.

Hoe groeide het LEC in vijftien jaar uit van een kwaliteitsprogramma tot de huidige centrale spil in het Netwerk IV? Plaatsvervangend programmamanager Walter Reurink, die in de periode 2010-2015 zelf trekker was van het LEC, blikt terug.

“De oprichting van het LEC BrandweerBRZO was een belangrijke stap om de kwaliteit van de Brzo-inspecties door de brandweer op te waarderen. De omgevingsdiensten hadden die slag al gemaakt door hun Brzo-kennis te beleggen in zes gespecialiseerde diensten. De brandweer werkte toen nog sterk versnipperd in 25 regionale korpsen. Waar de versterking van de rol van de omgevingsdiensten een wettelijke grondslag had, was die er voor de brandweer niet. Maar we zagen wel het belang van meer centrale samenwerking en afstemming, dus vormden de veiligheidsregio’s ook zes samenwerkingsgebieden op de schaal van de omgevingsdiensten. Met het LEC BrandweerBRZO als ondersteunende en faciliterende spil.”

In de eerste vijf jaar van het LEC gebeurde er nogal wat in het Nederlandse industrielandschap. De enorme brand bij ChemiePack in 2011 en de affaire rond falende veiligheid bij tankterminal Odfjell waren volgens Walter Reurink ‘gamechangers’ in het denken over industriële veiligheid en ook voor de rol van het LEC. “We werden steeds meer gezien als gezaghebbend expert op het thema industriële veiligheid en we werden bevraagd door het ministerie en de politiek. Die vragen gingen vooral over hoe het ervoor stond met de bedrijfsbrandweeraanwijzingen in Nederland en met de staat van de veiligheid bij Brzo-inrichtingen. Sindsdien leveren we jaarlijks input voor de rapportages over de Staat van de Veiligheid in Nederland. Verder hebben we als expertnetwerk input geleverd aan de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en worden we soms in juridische zaken rond veiligheidsvraagstukken gevraagd onze visie te geven. Ook de grote branchekoepels in de industrie, zoals VNCI en VOTOB weten ons te vinden. We zijn in die vijftien jaar echt uitgegroeid tot hét centrale specialistische kennisloket voor industriële veiligheid.”

De ontwikkeling van een centraal scharnierpunt voor brandweerkennis over industriële veiligheid sloot volgens Reurink goed aan op de werkwijze van landelijk werkten en sterk gebaat waren bij uniformiteit. Dat werd in vijftien jaar LEC een belangrijk doel: ontwikkeling van uniforme werkwijzen, richtlijnen en ondersteunende instrumenten, voor de uitvoering van Brzo-inspecties en advisering. “Nu staan we als LEC aan het begin van een nieuwe weg. Als scharnierpunt in ons netwerk en verbonden met andere overheidspartners en de industrie. En met volop nieuwe uitdagingen, waarin we onze rol als centrale kennisregisseur kunnen waarmaken. Risicorelevante bedrijven, waaronder de afvalbranche, worden een belangrijke focus. Maar er komen steeds meer veiligheidsvraagstukken op ons bordje, zoals de energietransitie en de gevolgen van duurzame energieopwekking in de industrie en in stedelijke gebieden. Met de gebundelde kennis en deskundigheid die we de afgelopen vijftien jaar in het Brzo-domein hebben opgebouwd, kunnen we nu via toezicht en advisering de veiligheid van de totale industrie in Nederland bevorderen.”