Beheer landelijke logistieke voorraad

NIPV beschikt over aanvullend materieel, uitrustingen en apparatuur die veiligheidsregio’s kunnen inzetten bij rampen en grote calamiteiten.

Voor het beheer van de landelijke logistieke voorraad beschikt NIPV over aanvullend materieel, uitrustingen en apparatuur die veiligheidsregio’s kunnen inzetten bij rampen en grote calamiteiten.

U kunt dit materieel en materiaal aanvragen via het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Driebergen.

Welk materieel en materiaal?

Het betreft materieel en materiaal op het gebied van:

  • bestrijding van grootschalige wateroverlast (o.a. waterpompen en een zandzakken vulmachine)
  • de opvang van mensen (hulpverleners en/of slachtoffers) met veldbedden en overnachtingsset
  • noodstroomvoorzieningen en terreinverlichting.

Het LOCC heeft een gedetailleerd en actueel overzicht van het beschikbare materiaal en materieel.