Beheer landelijke middelen

NIPV draagt bij aan de instandhouding van divers landelijk materieel, voorraden en systemen, inclusief een piketfunctie om de middelen en materieel uit te kunnen leveren op het moment dat dat nodig is.

Rol van NIPV

Voor het beheer van de landelijke hulpmiddelen beschikt NIPV over aanvullend materieel, uitrustingen en apparatuur die veiligheidsregio’s kunnen inzetten bij rampen en grote calamiteiten. Naast het beheer verzorgt NIPV ook het onderhoud, de vervanging en de ondersteuning bij oefeningen.

Het materieel dat beheerd wordt, is gebaseerd op de gezamenlijke risicogerichte scenario’s. Op basis hiervan kan worden bepaald op wat voor grond het materieel, de voorraden en systemen in stand moeten worden gehouden.

Aanvullend daarop worden de bijzondere politiemiddelen beheerd, in opdracht van de Nationale Politie.

Overzicht landelijke hulpmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van de hulpmiddelen die door NIPV worden aangeboden. Aanvragen voor landelijke hulpmiddelen lopen via het Landelijk Operationeel Coördinator Centrum (LOCC) in Driebergen. Het LOCC geeft ook een actueel en gedetailleerd overzicht van al het beschikbare materiaal.

  • Materialen & uitrusting USAR
  • Hulpmiddelen grootschalige wateroverlast (o.a. waterpompen en een zandzakken vulmachine)
  • Hulpmiddelen personenopvang (hulpverleners en/of slachtoffers) met veldbedden en overnachtingsset
  • Noodstroomvoorzieningen en terreinverlichting
  • Nationaal project kernongevallen (CBRN)
  • Medische beschermingsmiddelen
  • Politiemiddelen

Voor het direct aanvragen van hulpmiddelen bezoekt u de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.