Arbeidsveiligheid

Overzicht van de door NIPV uitgevoerde onderzoeken rondom arbeidsveiligheid.Blootstelling aan rook (2018) 

ArbeidshygiĆ«ne staat hoog op de brandweeragenda. Wat echter nationaal en internationaal nog ontbrak, was een wetenschappelijke basis hiervoor. Er is onderzoek gedaan naar onder andere: 

  • blootstellingsroutes in het lichaam;
  • vervuiling en reiniging van onmiddellijk na een inzet ingenomen uitrukpakken;
  • verandering van de huidbarriĆØre als gevolg van externe belasting, zoals het dragen van uitrukkleding. 

Onderzoek naar rook als beroepsrisico bij de brandweer (2015-2016)

Het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid van het NIPV heeft in opdracht van Brandweer Nederland een literatuurscan uitgevoerd naar het mogelijk ontstaan van bepaalde vormen van kanker onder brandweerpersoneel in relatie tot brandbestrijdingsactiviteiten. Hiervoor zijn tal van databases met wetenschappelijke literatuur geraadpleegd en beoordeeld op hun geschiktheid voor dit onderzoek.