Voorbij het stoere imago: de brandweercultuur onderzocht

18 april 2023

Brandweermensen krijgen tijdens hun werk te maken met ingrijpende incidenten. Dat kan grote impact hebben op individuele brandweermensen en op het collectief (brandweerploeg of -korps). Onderzoeker Karin Dangermond laat in haar promotieonderzoek zien dat informele collegiale steun cruciaal is voor het verwerken van deze incidenten. En dat humor hierbij een belangrijke rol speelt.

Brandweermensen stappen in brandweerauto

Brandweermensen ervaren ingrijpende incidenten meestal als collectief; in de brandweerploeg of het brandweerkorps. Tot nu was echter onduidelijk hoe de brandweercultuur de verwerking van ingrijpende incidenten beïnvloedt. Dit onderzoek brengt hier verandering in. Dangermond laat zien welke incidenten brandweermensen als ingrijpend ervaren en welke rol de brandweercultuur speelt bij de verwerking ervan.

De ervaringen van brandweermensen zelf staan hierbij centraal. Dangermond interviewde een groot aantal brandweermensen en sleutelfiguren in de brandweerorganisatie en was veelvuldig aanwezig bij 24 uursdiensten en oefenavonden van verschillende brandweerploegen verspreid over het land. Niet eerder is zo’n omvangrijk onderzoek naar de rol van de brandweercultuur onder de Nederlandse brandweer uitgevoerd.

Waarom incidenten ingrijpend zijn

Waarom en wanneer brandweermensen incidenten als ingrijpend ervaren, hangt af van persoonlijke eigenschappen en omstandigheden, en de cultuur binnen de brandweerploeg. De impact van incidenten is het grootst als:

  • er sprake is van fysiek letsel of overlijden van het slachtoffer
  • brandweermensen het slachtoffer persoonlijk kennen
  • brandweermensen de hulpverlening als mislukt beschouwen
  • brandweermensen levensbedreigende situaties meemaken
  • kinderen betrokken zijn bij het incident
  • collega’s worden bedreigd of sterven.

Groepsverwachtingen, standaarden en normen binnen het brandweercollectief hebben invloed op de verwerking van deze gebeurtenissen.

Collegiale steun

Bij het verwerken van ingrijpende incidenten geven brandweermensen de voorkeur aan informele collegiale steun binnen hun brandweerploeg of korps. Ze hoeven hun ervaringen en emoties dan niet uit te leggen, omdat ploegleden vergelijkbare ervaringen hebben. Bovendien is informele steun meer gericht op persoonlijke behoeften dan formele vormen van steun die binnen de brandweer worden geboden. Ook humor is van belang bij het verwerken van ingrijpende incidenten. Het kan de sociale cohesie, het groepsgevoel, in de ploeg versterken en de sfeer positief beïnvloeden. Voor brandweervrijwilligers is collegiale steun moeilijker te krijgen dan voor beroepsbrandweermensen, omdat zij minder vaak en langdurig samenwerken.

Duurzame inzetbaarheid

Een ingrijpend incident kan bij brandweermensen leiden tot ernstige mentale problemen,  zoals depressie, post-traumatic stress disorder (PTSD) en zelfmoordgedachten met als gevolg suïcidaliteit. Voor hun welzijn is het belangrijk om inzicht te hebben in de verwerking van dit soort incidenten. Brandweermensen die tevreden zijn over de hulp die ze krijgen, ervaren minder stress. Een betere afstemming van de hulp en nazorg op hun specifieke behoeften kan bijdragen aan hun welzijn en (geestelijke) gezondheid. Dit is van belang voor de duurzame inzetbaarheid van brandweermensen, en daarmee voor de brandweerorganisatie en de samenleving als geheel.

Nederlandse publieksversie

Op 18 april verdedigde Dangermond haar proefschrift ‘Beyond tough appearances: The impact of fire service culture in the processing of critical incidents’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Van het proefschrift is een Nederlandstalige publieksversie gemaakt: ‘Voorbij het stoere imago. De invloed van de brandweercultuur op de verwerking van ingrijpende incidenten’. Deze publieksversie is bedoeld om medewerkers van de brandweer en andere belangstellenden te informeren over de resultaten van het promotieonderzoek.

Bekijk ook

Lees ook

06-09-2023
Tweede inventarisatie inzet NL-Alert 2018-2022

Bij welke incidententypen is NL-Alert ingezet en wat is de kwaliteit van deze berichtgeving?

17-08-2023
Thermal runaway in een lithium-ion batterijpakket

Wat houdt een thermal runaway in? Hoe ontstaat het en wat zijn de effecten en gevaren? Dat wordt uitgelegd in een video.

18-07-2023
Batterijen van de toekomst en veiligheid

Het NIPV onderzocht de veiligheid van de nieuwe generatie lithium-ion batterijen, sodium-ion batterijen en redox-flow batterijen.

10-07-2023
Scenarioboek Energietransitie: 24 scenario’s beschikbaar

Met de ongevalsscenario’s kunnen professionals adviseren over de (omgevings)veiligheid van energietransitieprojecten.

06-07-2023
Jaarverslag 2022: een jaar van verandering en reorganisatie

“Afgelopen jaar stond in het teken van nieuwe samenwerkingsverbanden en innoveren. Met als doel veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners verder te versterken met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie”, zegt IJle Stelstra

30-06-2023
NIPV onderzoekt mogelijke trends en lessen naar aanleiding van brand in Presikhaaf Arnhem

Het NIPV gaat onderzoek doen naar ‘soortgelijke’ branden zoals die in Arnhem.: branden in de woonomgeving met vergelijkbare kenmerken (verduurzaming, energietransitie, renovatie) en maatschappelijke impact.

21-06-2023
Incidentbestrijding elektrische voertuigen op schepen

Een reflectie van het NIPV op een groot Deens onderzoek, het zogenoemde ELBAS-rapport.

20-06-2023
Uniek ingekleurd boek Jan van der Heijden tentoongesteld

Uitgave uit 1735 laat het nieuwe blussen vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw op prachtig ingekleurde platen zien.

19-06-2023
Brandveiligheid in hoogbouw

Wat zijn de (on)mogelijkheden van incidentbestrijding bij hoge gebouwen? De Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV voerde een verkennend onderzoek uit.