Unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing van start

8 februari 2023

NIPV en Saxion Hogeschool slaan handen ineen. Deze unieke minor leert over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.

Grote brand
Grote brand

Een veilige samenleving: voor en door iedereen. Crises worden complexer, de maatschappij verandert, de rol van de veiligheidsprofessional verandert. De unieke minor Publieke Veiligheid: Brandweerzorg en Crisisbeheersing van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) leert over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises. Deze minor wordt aangeboden door Saxion Hogeschool in samenwerking met NIPV.

Jochem Stoeten, onderzoeksmedewerker Opleidingen NIPV: “Tijdens deze minor gaan studenten aan de slag met verschillende onderwerpen binnen de wereld van publieke veiligheid. Want publieke veiligheid raakt alle aspecten van de fysieke en digitale wereld: de grenzen tussen deze werelden vervagen. Een veranderende wereld vraagt andere vaardigheden van onze toekomstige (veiligheids-)professionals. Wat gaan zij, als toekomstige (veiligheids-)professionals, bijdragen om de publieke veiligheid van Nederland te borgen? Zij gaan het verschil maken voor de huidige en toekomstige generaties.”

Meer informatie over de minor?

Bekijk de minor op de Saxion website.

Lees ook

08-06-2023
Scriptie over invloed van houteigenschappen op brandgedrag van hout winnaar NIPV-VVBA-scriptieprijs 2023

Daphne Dechering van Saxion University of Applied Science heeft met een scriptie over de invloed van houteigenschappen op het brandgedrag van hout de NIPV-VVBA-scriptieprijs 2023 gewonnen. “Het is een zeer diepgaand, praktisch en experimenteel onderzoek, met een praktisch toepasbare uitkomst. Het is verbazingwekkend dat dit soort gegevens niet eerder via onderzoek is verkregen. Dit onderzoek vult daarom een gat in de beschikbare kennis en gegevens over de brandveiligheidsproblemen met betrekking tot hout als bouwmateriaal”, aldus de jury.

02-06-2023
Leren van extreme weersituaties

Op 31 mei verscheen in de reeks Lessen uit crises en minicrises een speciale editie over klimaatverandering en extreem weer.

31-05-2023
Cijfers brandweer 2022 beschikbaar: 22.273 personen in repressieve dienst

Eind 2022 telde de Nederlandse brandweer in totaal 22.273 personen in repressieve dienst. Dat is 112 brandweermensen minder dan in 2021. Dat en meer blijkt uit de gegevens over repressief brandweerpersoneel die NIPV publiceert.

23-05-2023
Veiligheidsregio’s en NIPV werken samen aan nieuwe ELO

De huidige elektronische leeromgeving (ELO) is aan vervanging toe. Daarom komt er in 2024 een nieuwe ELO. Veiligheidsregio’s, regionale opleidingsinstituten en NIPV werken hierbij nauw met elkaar samen.

12-05-2023
Fire Technology Journal publiceert over resultaten Europees project brandstatistiek

Is er een uniforme aanpak mogelijk voor het verzamelen van brandstatistiek in de Europese Unie? Dat heeft het lectoraat Brandveiligheidskunde van NIPV onderzocht binnen het Europees onderzoeksproject EU FireStat.

03-05-2023
NIPV-collegereeks: het Nederlandse crisismanagementstelsel in de praktijk

De Universiteit Leiden en NIPV verzorgen samen een collegereeks over het Nederlandse crisismanagementstelsel.

02-05-2023
Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) is geactualiseerd

Het GGB-model is een generieke, flexibel inzetbare werkwijze voor allerlei scenario’s. Vorig jaar is het GGB-model geëvalueerd. Dat heeft geleid tot een aantal bijstellingen, die nu in de Leidraad GGB versie 2.1 verwerkt zijn.

26-04-2023
Nominaties NIPV-VVBA scriptieprijs 2023 bekend

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de meest innovatieve, spraakmakende of relevante bachelor- of masterscriptie op het gebied van brandveiligheid. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het 15e Internationaal Congres Fire Safety & Science op 8 juni.

25-04-2023
Jaarrapportage incidenten met alternatief aangedreven voertuigen 2022 gepubliceerd

In 2022 waren er 306 incidenten met alternatief aangedreven voertuigen waarbij de brandweer aanwezig is geweest: 189 ongevallen en 117 branden.