Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

17 november 2022

Op donderdag 17 november organiseerde Stichting Nederlands Industrie voor Defensie en Veiligheid (het NIDV) haar jaarlijkse Exhibition Defence & Security (NEDS) in Ahoy Rotterdam. Één van de programmaonderdelen van dit internationale congres is de uitreiking van de Jan Gmelich Meijling Thesis Award. Dit is een scriptieprijs ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

Martin de Jong

Mooie nominatie voor MCPM-student Martin de Jong

Uit tien ingezonden scripties zijn er drie genomineerd, waaronder een onderzoek naar ‘de rol van veiligheid in het lokale overheidsbeleid ten aanzien van de energietransitie in de haven van Rotterdam’. Deze scriptie is geschreven door Martin de Jong, een MCPM-student uit de 7e leergang. De Master of Crisis and Public order Management (MCPM)is een tweejarige HBO-masteropleiding, als gezamenlijk onderwijsproduct van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en de Politieacademie.

Haven van Rotterdam

Martin de Jong (44 jaar) is werkzaam als operationeel manager in het Havenbedrijf van Rotterdam. Hij is met de MCPM- opleiding gestart in januari 2019 en heeft zijn onderzoek en scriptie afgerond in november 2021. Ondanks de zeer relevantie inhoud van deze scriptie en de uitstekende pitch die Martin op het podium in de grote zaal van AHOY hield, ging de scriptieprijs naar één van de andere inzendingen. Meer weten over de MCPM? Bekijk de opleidingspagina voor meer informatie. opleidingen.

Namens NIPV en de Politieacademie feliciteert het Onderwijsteam van de MCPM Martin met zijn nominatie!

Lees ook

28-11-2022
Brandweerkerndata 2021

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen.

17-11-2022
Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

De scriptieprijs is ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

16-11-2022
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een brand met veel rookverspreiding in een woongebouw? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

16-11-2022
Investeer in ‘het grote midden’ van de bevolking

Burgemeester Miranda de Vries spreekt in podcastreeks ‘De Crisis van de Toekomst’ over de vluchtelingencrisis.

15-11-2022
Ongeveer 750 natuurbranden afgelopen ‘natuurbrandseizoen’

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer kregen we in Nederland te maken met ongeveer 750 natuurbranden. Anton Slofstra van Brandweer Nederland pleit voor een structureel deltaplan voor natuurbranden.

07-11-2022
Hoe krijgen we regie op de crisis van de toekomst?

Het project Toekomstverkenning Crisisbeheersing bespreekt de aankomende veranderingen voor crisisbeheersing

03-11-2022
Blog: Zero emissie vrachtwagens: volop beleid, nog weinig (brand)veiligheid

Lector Energie en Transportveiligheid Nils Rosmuller maakt zich zorgen over de veiligheid van zero emissie vrachtwagen.

02-11-2022
Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde NIPV een literatuuronderzoek uit.

26-10-2022
Literatuuronderzoek naar rookgaskoeling en straalpijptechnieken

Er zijn verschillende technieken om rookgassen te koelen. Wat is over die technieken in de internationale literatuur te vinden en welke risico’s zitten hieraan vast?