Trots op goede resultaten in 2021 onder bijzondere omstandigheden

15 juli 2022

In 2021 had Nederland nog steeds volop te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Dit heeft ook invloed gehad op de werkzaamheden van NIPV als kennisinstituut. “2021 was het laatste jaar als IFV. We kijken trots terug op een jaar waarin we onder bijzondere omstandigheden onze activiteiten hebben voortgezet en op de goede resultaten die we hebben geboekt. Dankzij de inspanningen, betrokkenheid en motivatie van al onze medewerkers hebben we dit samen bereikt”, aldus IJle Stelstra, algemeen directeur.

In 2021 is weer intensief samengewerkt met veiligheidsregio’s en crisispartners. De meerwaarde van deze samenwerking heeft zich onder andere laten zien in de voortdurende inzet in het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C), de uitvoering van andere pandemie gerelateerde projecten (beveiliging Covid-19 testlocaties, aanleggen landelijke voorraad beschermingsmiddelen) en de ondersteuning van het Veiligheidsberaad. Ook is vanuit het lectoraat Crisisbeheersing onderzoek gedaan naar de lessen uit de Covid-19 aanpak. Er was daarnaast een groeiende behoefte aan opleidingen en trainingen op het gebied van crisisbeheersing. NIPV heeft in deze behoefte kunnen voorzien met het opleidings- en trainingsaanbod.

Versnelde digitalisering onderwijs

Het reguliere werk van NIPV is ook zoveel mogelijk doorgegaan. Zo is vorig jaar de versnelde digitalisering van het onderwijs verder doorgezet. Hierdoor was het mogelijk om de opleidingen, trainingen, bijscholingen en examens zoveel mogelijk door te laten gaan. Al dan niet in aangepaste vorm. Er zijn ook mooie stappen gezet met het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en meer flexibele leerroutes.

Trots op resultaten in 2021

Het afgelopen jaar stond verder in het teken van het verder ontwikkelen en voorbereiden van de nieuwe koers: een toekomstbestendig publiek kennisinstituut voor de veiligheidsregio’s, (crisis)partners en de rijksoverheid. De nieuwe koers heeft geresulteerd in een nieuwe organisatiestructuur en nieuwe naam in 2022: het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), bij wet vastgelegd onder de naam Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het instituut is trots op wat in 2021 met elkaar is neergezet. Een impressie van alle activiteiten in 2021 is te zien in het jaaroverzicht 2021.

Bekijk het jaaroverzicht 2021 en het verkort financieel jaarverslag 2021 op de pagina over onze taken en ambities.

Lees ook

21-09-2022
NIPV officieel partner van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Digitale weerbaarheid staat hoog op de agenda bij Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

19-09-2022
HBO-master opleiding Master of Crisis and Public Order Management

Kennis en kunde voor én door professionals komen samen in MCPM-opleiding.

09-09-2022
Blog: De boerenprotesten onder de loep

Terwijl de omgekeerde vlaggen wat uit het (landelijke) straatbeeld gaan verdwijnen, neemt de kans op een ‘heet najaar’ alleen maar toe.

09-09-2022
Operationele en politieke dilemma’s bij boerenprotesten

Terwijl sommige boeren hun omgekeerde vlaggen verwijderen (uit respect voor degenen die zich erdoor gekwetst voelen), haalde de Raad van State deze week een streep door de vergunningverlening aan emissiearme veestallen.

07-09-2022
Blog: (W)elke e-bike batterij een tweede kans?

Er zijn tal van aspecten aan second life fietsaccu’s die ons aanleiding geven voor het hoogste alarmniveau voor wat betreft veiligheid, aldus Nils Rosmuller, lector en Tom Hessels, adviseur Energie- en transportveiligheid.

06-09-2022
Blog: Terugblik watersnood Duitsland in juli 2021

Zomer 2022 was kurkdroog maar vorig jaar was extreem nat met vele doden als gevolg van het hoge water. Onderzoeker Crisisbeheersing Jana Domrose blikt terug: hoe heeft het toen zo ver kunnen komen?

05-09-2022
Leren van crisis evaluaties

Ralf Beerens, senior onderzoeker bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), onderzocht hoe bruikbaar (nuttig) evaluaties zijn in de rampen- en crisisbeheersing.

01-09-2022
Blog: Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021: en nu?

Lector Ricardo Weewer roept de veiligheidsregio’s op om te onderzoeken wat zij van het Belevingsonderzoek en van elkaar kunnen leren.

30-08-2022
Blog: De gekleurde voortgang van de energietransitie

Lector Energie- en Transportveiligheid Nils Rosmuller gebruikt zijn blog voor een kleurrijke bloemlezing omtrent de veiligheidsaspecten van de energietransitie.