Taken en ambitie

NIPV levert kwalitatief hoogwaardig onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.


Taken

NIPV levert kwalitatief hoogwaardig onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Via de Wet veiligheidsregio’s zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld aan NIPV. In opdracht van de veiligheidsregio’s voeren wij daarnaast gemeenschappelijke werkzaamheden voor de regio’s uit. NIPV verzorgt ook werkzaamheden op het gebied van publieke veiligheid in opdracht van derden.


Ambitie

Onze ambitie is om de veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners te versterken aan de hand van de vier pijlers van onze dienstverlening: onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Daarmee dragen we bij aan het vergroten van de publieke veiligheid in Nederland.

Wij willen als NIPV samenwerkingsgericht, aanspreekbaar, daadkrachtig en leergierig zijn. Ook willen we in staat zijn ons aan te passen aan de snel veranderende context en kunnen inspelen op de behoeften die daaruit voortkomen.


Jaarplan 2023

NIPV staat op vier pijlers om veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners van dienst te zijn: onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.

Voor 2023 ligt onze focus op vier maatschappelijke thema’s: klimaatadaptatie, veilige energietransitie, informatiegestuurde veiligheid en maatschappelijke veerkracht.
Lees meer over deze thema’s.

De ontwikkelopgaven om onze ambities rondom publieke veiligheid waar te kunnen maken, zijn:

> Kennis ontwikkelen, delen en toepassen voor brandweerzorg en crisisbeheersing
> Versterken vak(manschap) voor brandweerzorg en crisisbeheersing
> Ondersteunen veiligheidsregio’s en overige partners
> Versterken informatievoorziening en -positie.

Download hier het jaarplan 2023.


Jaaroverzicht 2021

In 2021 had Nederland nog steeds volop te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Dit heeft ook invloed gehad op de werkzaamheden van NIPV als kennisinstituut.