Taken en ambitie

NIPV levert kwalitatief hoogwaardig onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.


Taken

NIPV levert kwalitatief hoogwaardig onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Via de Wet veiligheidsregio’s zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld aan NIPV. In opdracht van de veiligheidsregio’s voeren wij daarnaast gemeenschappelijke werkzaamheden voor de regio’s uit. NIPV verzorgt ook werkzaamheden op het gebied van publieke veiligheid in opdracht van derden.


Ambitie

Onze ambitie is om onze stakeholders te versterken aan de hand van de vier pijlers van onze dienstverlening. We leveren kwalitatief hoogwaardig onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie en daarmee dragen we bij aan het vergroten van de publieke veiligheid in Nederland.

Wij willen als NIPV samenwerkingsgericht, aanspreekbaar, daadkrachtig en leergierig zijn. Ook willen we in staat zijn ons aan te passen aan de snel veranderende context en kunnen inspelen op de behoeften die daaruit voortkomen.


Zes speerpunten

In 2022 werken wij aan de volgende zes speerpunten:
> Netwerkregie en -verbinding
Wij willen een betrouwbare partner en verbinder zijn en blijven in het netwerk van crisisbeheersing en brandweerzorg.
> Crisisbeheersing en brandweerzorg versterken
Wij leveren een actieve bijdrage aan het versterken en professionaliseren van het optreden bij crisisbeheersing en brandweerzorg.
> Brandweerzorg professionaliseren
Wij dragen met kennis en onderzoek bij aan het behouden en verbeteren van professionele en betrouwbare brandweerzorg en helpen de brandveiligheid te bevorderen.
> Data- en informatiemanagement
Wij bouwen aan een robuust en toekomstbestendig platform voor operationeel data- en informatiemanagement voor crisisbeheersing en brandweerzorg.
> Landelijke operationele slagkracht
Wij bevorderen de landelijke operationele slagkracht voor crisisbeheersing en brandweerzorg door boven- en interregionale samenwerking te faciliteren.
> Onze organisatie vernieuwen
Wij vernieuwen onze organisatie met behoud van de kwaliteit van en waardering voor onze dienstverlening.


Jaaroverzicht 2021

In 2021 had Nederland nog steeds volop te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Dit heeft ook invloed gehad op de werkzaamheden van NIPV als kennisinstituut.