Start samenwerking Kiwa en NIPV met eerste cursus binnen Leerlijn Energietransitie voor brandweerinstructeurs

5 juli 2022

De brandweer heeft dagelijks te maken met nieuwe uitdagingen en veiligheidsrisico’s als gevolg van de energietransitie. Om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, slaan Kiwa en NIPV de handen ineen met de gezamenlijke ontwikkeling van de Leerlijn Energietransitie voor brandweerinstructeurs. De eerste cursus van deze leerlijn gaat over waterstof.

Brandweerinstructeurs volgen cursus in de buitenlucht

Kiwa biedt wereldwijd verschillende services aan op het gebied van certificering, inspectie, testen, training en consultancy. Energietransitie is een belangrijk aandachtsgebied voor Kiwa. Het bedrijf bouwt op dit speelveld aan een duurzaam en innovatief netwerk van o.a. overheden, kennisinstellingen, netbeheerders en energieleveranciers. Kiwa helpt NIPV door het delen van kennis en relaties met stakeholders die van belang zijn voor een veilige energietransitie. Met de energietechnische kennis van Kiwa kan NIPV het brandweeronderwijs verrijken.

Vakinhoudelijke en didactische handvatten

De Leerlijn Energietransitie voor brandweerinstructeurs is bedoeld voor docenten en instructeurs van manschappen, bevelvoerders of ploegen. Rijk Hofman, projectleider vakbekwaamheid bij NIPV: “Het doel van de leerlijn is dat brandweerinstructeurs zowel vakinhoudelijke als didactische handvatten krijgen om hun collega’s op de posten bij te scholen en te oefenen in het veilig repressief optreden bij energiegerelateerde incidenten. Dit proberen we zo praktijkgericht mogelijk te doen. Wel met die kanttekening dat instructeurs ook enige theoretische verdieping nodig hebben om voldoende boven de stof te staan. Hierdoor begrijpen ze straks niet alleen het wat en hoe, maar ook het waarom van de handelingsperspectieven die het Lectoraat Energie- en transportveiligheid samen met het brandweerveld heeft ontwikkeld”.

Eerste cursus over waterstof

De eerste cursus binnen de Leerlijn Energietransitie voor brandweerinstructeurs gaat over waterstof en de risico’s en inzetmogelijkheden bij incidenten met waterstof. Er wordt onder meer ingegaan op de rol van waterstof in de energietransitie en de kenmerkende eigenschappen van waterstof. De pilot van de cursus heeft recent plaatsgevonden. Na de zomer van 2022 krijgt de cursus over waterstof een vervolg. U kunt zich hiervoor al inschrijven. Momenteel werken NIPV en Kiwa samen aan volgende thema’s van deze leerlijn, zoals veilig optreden bij incidenten met elektriciteit, zonnepanelen en buurtaccu’s. Het streven is om nog dit najaar een tweede thema uit te rollen.

Meer informatie

Lees ook

03-10-2023
Strategische onderzoeksagenda 2023-2026 staat online

De strategische onderzoeksagenda van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren.

02-10-2023
Nederland telt 949 brandweerkazernes

Eind 2022 waren er 949 kazernes, waarvan 843 vrijwillige kazernes en 106 beroepskazernes.

29-09-2023
Factsheet treinincident Voorschoten gepubliceerd

Evaluatie van de inzet van Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) bij het treinincident bij Voorschoten in april dit jaar.

26-09-2023
Blog: Bonsaiboompjes kweken

Het Congres Fire Safety & Science was voor lector Ricardo Weewer een wake-upcall. “Het is vijf over twaalf. Maar nog niet helemaal te laat om in actie te komen.”

22-09-2023
Werving voorzitter en leden Adviesraad onderzoek van start

Het dagelijks bestuur van het NIPV stelt een Adviesraad onderzoek in om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van het instituut te borgen en te bewaken.

20-09-2023
Waterstofincidenten in besloten ruimtes

Onderzoek naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage. Dit is vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

18-09-2023
Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken.

13-09-2023
Onderwijsjaar 2023–2024 succesvol geopend

De crisis van de toekomst, en de vraag of we voldoende zijn voorbereid op wat komen gaat, stond centraal tijdens de opening.

07-09-2023
34 studenten starten met unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing

De minor biedt de hbo-studenten verdiepende kennis over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.