Resultaten Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021

1 juli 2022

Hoe beleven beroeps en vrijwillige repressieve brandweermensen hun vak? Hoe kijken ze naar ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie? Dat onderzocht NIPV in opdracht van het Veiligheidsberaad. Het rapport met de landelijke resultaten is nu beschikbaar.

Kleedruimte in brandweerkazerne.

In 2017 is het belevingsonderzoek voor het eerst uitgevoerd, eind 2021 is het onderzoek herhaald. Zo is het mogelijk om een vergelijking tussen 2017 en 2021 te maken. Alles bij elkaar genomen zijn de deelnemers zeer tevreden met hun werkzaamheden bij de brandweer. Ook zijn de deelnemers tevreden met de organisatie van de brandweer in hun veiligheidsregio. Door de oogharen bekeken is het overall beeld uit de meting in 2021 vergelijkbaar met het beeld uit 2017.

Vragenlijst en online groepsgesprekken

Het belevingsonderzoek 2021 bestond uit twee delen: een digitale vragenlijst en online groepsgesprekken. De vragenlijst is ingevuld door 6126 personen, 27 procent van al het repressief brandweerpersoneel. Aan de online groepsgesprekken hebben 61 personen deelgenomen. De veiligheidsregio’s ontvangen naast de landelijke rapportage hun eigen regionale beeld.

Stuurgroep

NIPV heeft het onderzoek uitgevoerd onder aansturing van een stuurgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), FNV Overheid, CNV Overheid, de CMHF, de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad.

Meer informatie

Lees meer over de onderzoeksresultaten op de websites van het Veiligheidsberaad en Brandweer Nederland.

U vindt het rapport op de pagina Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021. Daar kunt u ook het webinar terugkijken waarin wordt ingegaan op de resultaten.

Lees ook

05-12-2022
Brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit en Bbl met elkaar vergeleken

Wat zijn de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen het Bouwbesluit en het Bbl? En wat betekent dit voor de praktijk, voor het brandveiligheidsniveau in gebouwen? Dat wordt uitgelegd in een nieuwe publicatie.

28-11-2022
Brandweerkerndata 2021

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen.

16-11-2022
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een brand met veel rookverspreiding in een woongebouw? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

16-11-2022
Investeer in ‘het grote midden’ van de bevolking

Burgemeester Miranda de Vries spreekt in podcastreeks ‘De Crisis van de Toekomst’ over de vluchtelingencrisis.

16-11-2022
Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

De scriptieprijs is ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

15-11-2022
Ongeveer 750 natuurbranden afgelopen ‘natuurbrandseizoen’

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer kregen we in Nederland te maken met ongeveer 750 natuurbranden. Anton Slofstra van Brandweer Nederland pleit voor een structureel deltaplan voor natuurbranden.

07-11-2022
Hoe krijgen we regie op de crisis van de toekomst?

Het project Toekomstverkenning Crisisbeheersing bespreekt de aankomende veranderingen voor crisisbeheersing

03-11-2022
Blog: Zero emissie vrachtwagens: volop beleid, nog weinig (brand)veiligheid

Lector Energie en Transportveiligheid Nils Rosmuller maakt zich zorgen over de veiligheid van zero emissie vrachtwagen.

02-11-2022
Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde NIPV een literatuuronderzoek uit.