Protocol Verdachte Objecten herzien

23 januari 2023

Het herziene Protocol Verdachte Objecten (PVO) versie 2 wordt op 1 april 2023 van kracht en vervangt voorgaande versies.

Het PVO beschrijft de gezamenlijke respons van de primair betrokken hulpdiensten en andere organisaties bij verdachte incidenten met (mogelijk) gevaarlijke chemische, biologische, radioactieve agentia en/of explosieven. Dergelijke incidenten zijn vrijwel dagelijks aan de orde, wat het PVO een belangrijk protocol maakt.

Het PVO is in beheer bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Na evaluatie van de vorige versie heeft een werkgroep onder leiding van NIPV het PVO herzien. Deze werkgroep bestond uit inhoudelijk gemandateerden van de betrokken organisaties: Brandweer Nederland, Defensie (CBRN Responseenheid en Explosieven Opruimingsdienst Defensie), GGD GHOR Nederland, Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, NFI en RIVM. Deze gezamenlijke inspanning heeft geresulteerd in de nieuwe versie van het PVO: PVO versie 2.

Vanwege het vertrouwelijke karakter van dit protocol, wordt het PVO niet openbaar gepubliceerd. Het PVO wordt door het NIPV alleen aan een beperkte doelgroep verstrekt: de medewerkers van de (hulpverlenings-)diensten van de overheid die met het PVO dienen te werken. Zij kunnen het PVO aanvragen via de website van het NIPV: NIPV, protocollen en NIPV, CBRN.

Voor vragen en aanvullende informatie

Lees ook

25-01-2023
Actualisatie handreiking Voorbereiding spoorincidenten

Handreiking biedt ondersteuning aan de multidisciplinaire operationele voorbereiding op spoorincidenten in de veiligheidsregio’s.

23-01-2023
Protocol Verdachte Objecten herzien

Het herziene Protocol Verdachte Objecten (PVO) versie 2 wordt op 1 april 2023 van kracht en vervangt voorgaande versies.

23-01-2023
Natuurbrandsignaal ’23: meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving

In de toekomst krijgt Nederland te maken met meer natuurbranden die een grotere impact op de samenleving hebben.

21-01-2023
Nieuw: Scenarioboek Energietransitie

De eerste 13 scenariokaarten van het Scenarioboek Energietransitie staan online.

20-01-2023
Paul Gelton verbonden aan NIPV

Per 1 april 2023 zal dhr. Paul Gelton, als strategisch adviseur, verbonden zijn aan de veiligheidsregio’s en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

18-01-2023
Afgestudeerde Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) ontvangen diploma

Feestelijke middag voor twaalf afgestudeerde GAGS’en.

17-01-2023
Hbo-masteropleiding Master of Crisis and Public Order Management gestart!

Vrijdag 13 januari zijn twintig professionals gestart aan de tweejarige hbo-masteropleiding MCPM. De studenten krijgen kennis en kunde voor én door professionals.

16-01-2023
Bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters veiligheidsregio’s bij (dreigende) digitale incidenten onderzocht

Wat kunnen (en mogen) burgemeesters en voorzitters veiligheidsregio’s bij digitale incidenten van het Rijk verwachten en andersom?

12-01-2023
Een toekomst voor het WAS?

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van het WAS in het geheel van crisiscommunicatiemiddelen.