Oud-brandweervrijwilligers en postcommandanten gezocht voor onderzoek naar vrijwilligheid

22 juni 2022

Wat is de reden dat een brandweervrijwilliger stopt? Een verhuizing, een probleem met de gezondheid, tijdgebrek of een heel andere reden? En welke rol spelen postcommandanten (ploegchefs) hierbij? Inzicht hierin helpt de brandweer en veiligheidsregio’s om het vrijwilligersbeleid aan te passen. Daarom doet NIPV in opdracht van het Programma Vrijwilligheid van Brandweer Nederland onderzoek naar de ervaringen, meningen en motieven van oud-brandweervrijwilligers en van postcommandanten (ploegchefs). Help je ons mee?

Kleedruimte kazerne met lege plek in kast.

Ben jij oud-brandweervrijwilliger of postcommandant (ploegchef)? Of ken jij iemand die ons hier meer over wil vertellen? Doe dan mee door de vragenlijst in te vullen en/of door deel te nemen aan de online groepsgesprekken.

Vragenlijst voor oud-brandweervrijwilligers

De vragenlijst is bedoeld voor oud-brandweervrijwilligers die gestopt zijn als vrijwilliger of tijdens de opleiding. Het invullen duurt 10 tot 15 minuten. Je kunt meedoen t/m 6 juli 2022. Antwoorden zijn anoniem.

Vragenlijst

Vul de vragenlijst in.

Deelnemen aan groepsgesprekken

Wil je (ook) mondeling vertellen over je ervaringen? Neem dan deel aan de groepsgesprekken.

Online groepsgesprekken met oud-brandweervrijwilligers

Op 11, 12 of 14 juli, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Hierbij ga je met een groep van oud-vrijwilligers in gesprek over jullie ervaringen en redenen om te stoppen als vrijwilliger.

Online groepsgesprekken met huidige postcommandanten (ploegchefs)

Op 5, 6 of 13 juli, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Hierbij ga je met een groep van ploegcommandanten in gesprek over jullie ervaringen en redenen van oud-vrijwilligers om te stoppen.

Aanmelden voor de groepsgesprekken

Wil je deelnemen aan één van de online groepsgesprekken? Meld je dan zo snel mogelijk aan door een e-mail te sturen naar onderzoeker Karin Dangermond (zie Contact). Vermeld in de e-mail je naam, het aantal dienstjaren, de reden waarom je bent gestopt en wanneer en op welke avond je wilt deelnemen (oud-brandweervrijwilligers) of je naam, veiligheidsregio en wanneer en op welke avond je wilt deelnemen (postcommandanten).

Over het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door NIPV. In eerder onderzoek is al gesproken met managementleden en huidige brandweervrijwilligers over redenen om te stoppen. Destijds is echter niet gesproken met brandweermensen die daadwerkelijk zijn gestopt. Verder is uit het onderzoek gebleken dat postcommandanten (ploegchefs) een belangrijke rol spelen in het behouden en stoppen van brandweervrijwilligers. Daarom wordt hun rol ook meegenomen in het onderzoek. De resultaten komen samen in een onderzoeksrapport, dat de onderzoekers eind dit jaar opleveren.

“Ik hoop dat veel oud-brandweervrijwilligers en postcommandanten willen meewerken aan het onderzoek. Hierdoor krijgen we goed inzicht krijgen in redenen om te stoppen”, vindt Fred Heerink, portefeuillehouder Vrijwilligheid bij Brandweer Nederland. “We hechten veel waarde aan ál onze vrijwilligers, en willen graag een goede werkgever zijn. Dit onderzoek is belangrijk om te kijken hoe we vrijwilligers vast kunnen houden en hoe we nieuwe vrijwilligers aantrekken.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de onderzoekspagina Vrijwilligheid bij de brandweer.

Lees ook

01-07-2022
Resultaten Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021

Hoe beleven repressieve brandweermensen hun vak? Hoe kijken ze naar ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie? Dat onderzocht NIPV in opdracht van het Veiligheidsberaad.

30-06-2022
Nieuw: e-module Drukluchtschuim

Bij het bestrijden van een brand kan drukluchtschuim (DLS) worden ingezet. Voor manschappen die met DLS gaan werken is er een e-module ontwikkeld. Deze bevat alle basiskennis die nodig is om met DLS in de oefenpraktijk aan de slag te gaan. De e-module is nu beschikbaar in de ELO.

24-06-2022
Geslaagde tweede editie van EU Energy Storage Systems Safety Conference

De bijeenkomst, met presentaties van inleiders uit Australië, Noorwegen, de VS, Groot-Brittannië en Nederland, is nu terug te kijken.

23-06-2022
Platform voor CrisisManagement: digitale weerbaarheid

Vakspecialisten en ervaringsdeskundigen delen boeiende verhalen, ervaringen en geleerde lessen die bijdragen aan de bewustwording van het belang van digitale weerbaarheid.

22-06-2022
Oud-brandweervrijwilligers en postcommandanten gezocht voor onderzoek naar vrijwilligheid

Doe jij mee door de vragenlijst in te vullen en/of door deel te nemen aan de online groepsgesprekken?

22-06-2022
Hoogwater in Limburg: de aanpak van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) heeft NIPV gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg in de periode 12 tot en met 20 juli 2021. RWS wil als crisisorganisatie leren van de inzet.

20-06-2022
Aandacht voor veilig en gezond werken

Deze week staat in het teken van veilig en gezond werken. De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is het startpunt voor werkgevers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun bedrijf goed in kaart te brengen.

16-06-2022
Van PFAS-houdend blusschuim naar fluorvrij blusschuim

Om veiligheidsregio’s, brandweer en bedrijfsbrandweer te helpen bij de transitie naar fluorvrij blusschuim is een handig stappenplan ontwikkeld.

16-06-2022
Gesprekstool Vrijwilligheid bij de brandweer nu beschikbaar

In nauwe samenwerking met het Netwerk Vrijwilligheid van Brandweer Nederland is de ‘Gesprekstool vrijwilligheid bij de brandweer’ ontwikkeld. Hiermee kunnen brandweerkorpsen met elkaar in gesprek gaan over het thema vrijwilligheid.