Oekraïne

Op deze pagina bundelen en delen wij alle informatie over de oorlog en vluchtelingencrisis in Oekraïne voor professionals in het veiligheidsdomein.

Laatste nieuws en blogs


Inzet NIPV bij de oorlog en vluchtelingencrisis in Oekraïne

De ontwikkelingen rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen gaan snel. Door NIPV wordt er vanuit de verschillende centra en teams gewerkt om de opvang van Oekraïense vluchtelingen op allerlei gebieden te faciliteren en ondersteunen.

 • NIPV faciliteert het platform KCIO:
  Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne
 • NIPV levert kennis vanuit het lectoraat Crisisbeheersing
 • NIPV levert expertise voor inkoop, logistiek, netwerkanalyse en scenario-ontwikkeling
 • NIPV levert informatiesystemen/ business intelligence

Namens lector Crisisbeheersing Menno van Duin en senior onderzoeker Vina Wijkhuijs levert het lectoraat Crisisbeheersing wekelijks een observatie aan de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio) waarin wordt beschreven:

 • Wat de actuele situatie in Oekraïne en Rusland is.
 • Wat de laatste stand van zaken is omtrent de vluchtelingenstroom.
 • Wat de economische consequenties zijn.
 • Wat de economische en maatschappelijke effecten (kunnen) zijn.
 • Welk bestuurlijk advies dat geeft.

Bekijk de weekobservaties Oekraïne.


Een tweede inventarisatie onder veiligheidsregio’s en gemeenten

Het voortduren van de oorlog in Oekraïne, het vastlopen van de asielzoekersopvang en de opschaling naar de nationale crisisstructuur waren voor het lectoraat Crisisbeheersing redenen om nogmaals bij veiligheidsregio’s en gemeenten ervaringen op te halen van hoe zij de huidige situatie ervaren.

Deze snelle kennismobilisatie is dus een tweede inventarisatie onder veiligheidsregio’s en gemeenten over de vluchtelingenopvang. Er zijn 18 gesprekken gevoerd met personen uit 14 verschillende veiligheidsregio’s, met name burgemeesters en directeuren veiligheidsregio.De Oekraïense vluchtelingencrisis: Eerste ervaringen van veiligheidsregio’s en gemeenten (mei 2022)

Om inzicht te verkrijgen in de ervaringen die bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn opgedaan, heeft het lectoraat Crisisbeheersing van NIPV een snelle kennismobilisatie uitgevoerd onder veiligheidsregio’s en gemeenten.


 • Hier gebeurde het

 • Arnhem