Oekraïne

Op deze pagina bundelen en delen wij de komende tijd alle informatie over de oorlog en vluchtelingencrisis in Oekraïne voor professionals in het veiligheidsdomein.

Laatste nieuws en blogs


Inzet NIPV bij de oorlog en vluchtelingencrisis in Oekraïne

De ontwikkelingen rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen gaan snel. Door NIPV wordt er met man en macht gewerkt vanuit de verschillende centra en teams om de opvang van Oekraïense vluchtelingen op allerlei gebieden te faciliteren en ondersteunen.

 • NIPV faciliteert het platform KCIO:
  Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne
 • NIPV levert kennis vanuit het lectoraat Crisisbeheersing
 • NIPV levert expertise voor inkoop, logistiek, netwerkanalyse en scenario-ontwikkeling
 • NIPV levert informatiesystemen/ business intelligence

Namens lector Crisisbeheersing Menno van Duin en senior onderzoeker Vina Wijkhuijs levert het lectoraat Crisisbeheersing wekelijks een observatie aan de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio) waarin wordt beschreven:

 • Wat de actuele situatie in Oekraïne en Rusland is.
 • Wat de laatste stand van zaken is omtrent de vluchtelingenstroom.
 • Wat de economische consequenties zijn.
 • Wat de economische en maatschappelijke effecten (kunnen) zijn.
 • Welk bestuurlijk advies dat geeft.

De Oekraïne weekobservaties voor de RCDV kunt u hier wekelijks vinden.De Oekraïense vluchtelingencrisis: Eerste ervaringen van veiligheidsregio’s en gemeenten (mei 2022)

Om inzicht te verkrijgen in de ervaringen die bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn opgedaan, heeft het lectoraat Crisisbeheersing van NIPV een snelle kennismobilisatie uitgevoerd onder veiligheidsregio’s en gemeenten.