NIPV en ROC Aventus officieel partner in het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD)

20 juli 2022

Tijdens de eerste Raad van Toezicht-vergadering hebben de initiatiefnemers van CVD, Gemeente Apeldoorn, Hogeschool Saxion, Politieacademie en Universiteit Twente, positief besloten over de toetreding van twee nieuwe partners in het centrum: ROC Aventus en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Afbeelding toont personen die overleggen bij laptop

Ben Kokkeler: “Met ROC Aventus waarborgen we een complete doorlopende leerlijn van opleidingen op het gebied van veiligheid en digitalisering van MBO tot WO-niveau. Binnen het programma Leven Lang Ontwikkelen zorgen zij voor een verbreding van het aanbod. Met NIPV krijgt het CVD een landelijke partner met expertise op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg. Hiermee verstevigt het CVD haar rol als verbinder van digitalisering binnen het fysieke veiligheidsdomein.”

ROC Aventus zorgt voor compleet opleidingsniveau

Zowel ROC Aventus als NIPV zijn al langer betrokken bij de activiteiten van het CVD. Ellen Marks, College van Bestuur ROC Aventus: “Wij participeren al actief in de programma’s Onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen. Zo onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid van een nieuwe inhoudelijke niveau 4 opleiding Veiligheid & Digitalisering. Samen met Saxion bekijken we de mogelijkheid om een practoraat in te richten. Op deze manier kunnen we praktijkgericht onderzoek uitvoeren en opleiden tot innovatief vakmanschap.”

NIPV versterkt kennis fysieke veiligheid binnen het CVD

Bij NIPV staan onder andere de actuele maatschappelijke thema’s ‘informatiegestuurde veiligheid’ en ‘digitale weerbaarheid’ hoog op de agenda. IJle Stelstra, algemeen directeur NIPV: “De digitale en de fysieke wereld zijn onlosmakelijk verbonden en vormen het zenuwstelsel van de maatschappij. Wij brengen onze kennis en expertise van de fysieke wereld in bij het CVD en profiteren van het onderwijs en onderzoek dat bij de andere partners aanwezig is.”

Samen werken aan een veilig digitaal Nederland

“Voor mij een mooi begin om met zes officiële partners samen te werken aan een veilig digitaal Nederland. Naast de kennisinstellingen ben ik ook blij dat we intensief samenwerken met Centraal Beheer Achmea, Belastingdienst en Kadaster. Zij werken met de Universiteit Twente aan een Leergang Digitale Transformatie. En niet te vergeten de inbreng van Opleidings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Landmacht, Apeldoorn IT en Saab Nederland”, aldus Kokkeler, die uitkijkt naar het moment dat de locatie aan de Wapenrustlaan 11 in Apeldoorn beschikbaar is. “De plek waar vanaf september studenten, docenten, onderzoekers en experts uit het bedrijfsleven en publieke organisaties gaan samenkomen en de kennis op het gebied van veiligheid en digitalisering ontwikkeld en gedeeld gaat worden.”

Lees ook

21-09-2022
NIPV officieel partner van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Digitale weerbaarheid staat hoog op de agenda bij Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

19-09-2022
HBO-master opleiding Master of Crisis and Public Order Management

Kennis en kunde voor én door professionals komen samen in MCPM-opleiding.

09-09-2022
Blog: De boerenprotesten onder de loep

Terwijl de omgekeerde vlaggen wat uit het (landelijke) straatbeeld gaan verdwijnen, neemt de kans op een ‘heet najaar’ alleen maar toe.

09-09-2022
Operationele en politieke dilemma’s bij boerenprotesten

Terwijl sommige boeren hun omgekeerde vlaggen verwijderen (uit respect voor degenen die zich erdoor gekwetst voelen), haalde de Raad van State deze week een streep door de vergunningverlening aan emissiearme veestallen.

07-09-2022
Blog: (W)elke e-bike batterij een tweede kans?

Er zijn tal van aspecten aan second life fietsaccu’s die ons aanleiding geven voor het hoogste alarmniveau voor wat betreft veiligheid, aldus Nils Rosmuller, lector en Tom Hessels, adviseur Energie- en transportveiligheid.

06-09-2022
Blog: Terugblik watersnood Duitsland in juli 2021

Zomer 2022 was kurkdroog maar vorig jaar was extreem nat met vele doden als gevolg van het hoge water. Onderzoeker Crisisbeheersing Jana Domrose blikt terug: hoe heeft het toen zo ver kunnen komen?

05-09-2022
Leren van crisis evaluaties

Ralf Beerens, senior onderzoeker bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), onderzocht hoe bruikbaar (nuttig) evaluaties zijn in de rampen- en crisisbeheersing.

01-09-2022
Blog: Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021: en nu?

Lector Ricardo Weewer roept de veiligheidsregio’s op om te onderzoeken wat zij van het Belevingsonderzoek en van elkaar kunnen leren.

30-08-2022
Blog: De gekleurde voortgang van de energietransitie

Lector Energie- en Transportveiligheid Nils Rosmuller gebruikt zijn blog voor een kleurrijke bloemlezing omtrent de veiligheidsaspecten van de energietransitie.