Nieuwe versie handboek C2000 Brandweer beschikbaar

14 april 2023

Het Handboek C2000 Brandweer is vernieuwd. Dit handboek bevat landelijke procedures en afspraken over C2000 en ook veel informatie die de veiligheidsregio’s kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten.

Brandweerwagen en politie in uniform

Snelle en ongestoorde communicatie is essentieel voor het veilig en effectief functioneren van hulpverleners en daarmee voor de veiligheid van burgers. Het Handboek C2000 Brandweer is een naslagwerk voor medewerkers van de brandweer en heeft als doel om afspraken en procedures rondom het digitale communicatienetwerk C2000 te borgen. Deze informatie bevordert optimaal gebruik van de mogelijkheden van C2000 in de spoedeisende hulpverlening, een landelijk uniforme werkwijze met C2000 en relevante kennis van C2000.

Basis voor uniformiteit

NIPV heeft het Handboek C2000 Brandweer in beheer en verzorgt samen met de Redactiecommissie Handboek C2000 Brandweer de jaarlijkse actualisatie van het handboek en de afstemming van de inhoud op de jaarlijkse actualisatie van het Landelijk Kader Fleetmap – Brandweer (LKF-B). 

Belangrijkste aanpassingen

De belangrijkste wijzigingen in deze vernieuwde versie zijn:

  • De komst van een ‘fallbacksysteem’ C2000; dit komt aan bod in paragraaf 4.6.6.
  • In de toekomst zal C2000 worden vervangen door NOOVA; de ontwikkelingen op dat gebied staan beschreven in paragraaf 1.9.
  • In schema 17 t/m 19 van Bijlage A is ‘Object porto’ onder F-water verwijderd.
  • Schema 16A en B van Bijlage A zijn aangepast aan de landelijke ontwikkelingen STH en sluiten nu met de 1877 aan op de landelijke werkwijze.
  • In schema 22 t/m 25 van Bijlage A zijn de RMG-groepen gewijzigd naar 44XX – 46XX. Elke meldkamer moet hier nu haar eigen multi-gespreksgroepen invullen.
  • In Bijlage B (pagina 18) zijn twee stukjes toegevoegd over de aanvraag van gespreksgroepen en het toevoegen van een pagercode met alias in eOCS

Animaties Landelijk Kader Fleetmap – Brandweer (LKF-B)

Aanvullend op het handboek zijn er 4 animaties over het Landelijk Kader Fleetmap – Brandweer beschikbaar. Voor de volledigheid is er daarnaast een FAQ gemaakt voor de animaties én is een voorbeeld-PowerPoint-presentatie beschikbaar.

Al deze middelen zijn vrij te gebruiken en eventueel aan te vullen met regionale informatie om de kennis over C2000 en het LKF-B over te dragen. Deze middelen zijn beschikbaar op de pagina over C2000.

Lees ook

03-10-2023
Strategische onderzoeksagenda 2023-2026 staat online

De strategische onderzoeksagenda van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren.

02-10-2023
Nederland telt 949 brandweerkazernes

Eind 2022 waren er 949 kazernes, waarvan 843 vrijwillige kazernes en 106 beroepskazernes.

29-09-2023
Factsheet treinincident Voorschoten gepubliceerd

Evaluatie van de inzet van Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) bij het treinincident bij Voorschoten in april dit jaar.

26-09-2023
Blog: Bonsaiboompjes kweken

Het Congres Fire Safety & Science was voor lector Ricardo Weewer een wake-upcall. “Het is vijf over twaalf. Maar nog niet helemaal te laat om in actie te komen.”

22-09-2023
Werving voorzitter en leden Adviesraad onderzoek van start

Het dagelijks bestuur van het NIPV stelt een Adviesraad onderzoek in om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van het instituut te borgen en te bewaken.

20-09-2023
Waterstofincidenten in besloten ruimtes

Onderzoek naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage. Dit is vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

18-09-2023
Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken.

13-09-2023
Onderwijsjaar 2023–2024 succesvol geopend

De crisis van de toekomst, en de vraag of we voldoende zijn voorbereid op wat komen gaat, stond centraal tijdens de opening.

07-09-2023
34 studenten starten met unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing

De minor biedt de hbo-studenten verdiepende kennis over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.