Natuurbrandbeleid ontwikkelen op basis van natuurbrandscenario’s

22 maart 2023

In het nieuwe rapport ‘Scenario’s natuurbranden’ schetst Brandweer Nederland natuurbrandscenario’s op regionaal en bovenregionaal niveau, op basis van kenmerken van eerdere natuurbranden.

Natuurbrandscenario's

De rapportage bevestigt, net zoals het Natuurbrandsignaal ’23 dat het resultaat is van onderzoek door NIPV, de gedachtegang dat natuurbranden in Nederland in toenemende mate een uitdaging gaan vormen.

Impact beter inschatten

De brandweer kan nu bouwen op historische data: welke (grote) natuurbranden hebben er in Nederland gewoed en wat waren hun kenmerken? Kortom: waar kan de brandweer logischerwijs rekening mee houden in de voorbereiding op grote natuurbranden? In deze rapportage zijn realistische scenario’s uitgewerkt op basis van verschillende bronnen. Zo kan de brandweer een betere inschatting maken van de impact van natuurbranden op de samenleving.

Lees meer over de scenario’s natuurbranden op de website van Brandweer Nederland.


Lees ook

06-09-2023
Tweede inventarisatie inzet NL-Alert 2018-2022

Bij welke incidententypen is NL-Alert ingezet en wat is de kwaliteit van deze berichtgeving?

17-08-2023
Thermal runaway in een lithium-ion batterijpakket

Wat houdt een thermal runaway in? Hoe ontstaat het en wat zijn de effecten en gevaren? Dat wordt uitgelegd in een video.

18-07-2023
Batterijen van de toekomst en veiligheid

Het NIPV onderzocht de veiligheid van de nieuwe generatie lithium-ion batterijen, sodium-ion batterijen en redox-flow batterijen.

10-07-2023
Scenarioboek Energietransitie: 24 scenario’s beschikbaar

Met de ongevalsscenario’s kunnen professionals adviseren over de (omgevings)veiligheid van energietransitieprojecten.

06-07-2023
Jaarverslag 2022: een jaar van verandering en reorganisatie

“Afgelopen jaar stond in het teken van nieuwe samenwerkingsverbanden en innoveren. Met als doel veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners verder te versterken met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie”, zegt IJle Stelstra

30-06-2023
NIPV onderzoekt mogelijke trends en lessen naar aanleiding van brand in Presikhaaf Arnhem

Het NIPV gaat onderzoek doen naar ‘soortgelijke’ branden zoals die in Arnhem.: branden in de woonomgeving met vergelijkbare kenmerken (verduurzaming, energietransitie, renovatie) en maatschappelijke impact.

21-06-2023
Incidentbestrijding elektrische voertuigen op schepen

Een reflectie van het NIPV op een groot Deens onderzoek, het zogenoemde ELBAS-rapport.

20-06-2023
Uniek ingekleurd boek Jan van der Heijden tentoongesteld

Uitgave uit 1735 laat het nieuwe blussen vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw op prachtig ingekleurde platen zien.

19-06-2023
Brandveiligheid in hoogbouw

Wat zijn de (on)mogelijkheden van incidentbestrijding bij hoge gebouwen? De Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV voerde een verkennend onderzoek uit.