Ministerie van Defensie sluit aan op LCMS

15 maart 2023

De Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) ondersteunt de crisisbeheersing in Nederland met zowel techniek, werkwijze als netwerk. Een onderdeel hiervan is het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), dat inmiddels wordt gebruikt door zo’n 80 crisispartners. Het aantal deelnemers groeit nog steeds. Met de toetreding van het Ministerie van Defensie is de LVCb weer een belangrijke partner rijker.

Vorige week vond de kick-off plaats van het project Defensie op het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Met de aansluiting op het LCMS wil het Ministerie van Defensie de samenwerking versterken op het onderwerp crisisbeheersing. Het Territoriaal Operatiecentrum houdt al een ‘Operationeel Beeld Defensie’ bij in LCMS voor alle crisispartners. In de komende maanden sluiten de Regionale brigades, 11 Luchtmobiele Brigade, 43 Gemechaniseerde Brigade en 13 Lichte Brigade aan. In een volgende fase zullen ook operatie centra en eenheden van andere krijgsmachtdelen (b.v. de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine) een implementatietraject doorleven.

Theo van Vuuren, adviseur netcentrisch werken, begeleidt namens NIPV het aansluittraject van het Ministerie op het LCMS: “Het Ministerie van Defensie is een krachtige en flexibele partner in de crisisbeheersing in Nederland. Ook in de afgelopen jaren was deze hulp onmisbaar. Niet alleen met handen en spullen, maar ook in de overdracht van veel kennis en ervaring. Het is een geweldig mooie stap dat we dit nu verder versterken met deze aansluiting op het Landelijk Crisis Management Systeem.”

Versterking informatiepositie

Binnen het LCMS delen crisispartners op netcentrische wijze informatie voor een actueel, gedeeld beeld van een crisissituatie. De veiligheidsregio’s en andere deelnemende crisispartners dragen hier gezamenlijk verantwoordelijkheid voor. Het beheer van het systeem en de netcentrische werkwijze zijn belegd bij NIPV. NIPV werkt voortdurend aan de doorontwikkeling van het LCMS. In januari 2023 vond een nieuwe release plaats met daarin een aantal nieuwe functionaliteiten. Voor dit najaar staat een release op de planning die de samenwerking tussen verschillende ketens beter gaat ondersteunen. Hiermee draagt NIPV bij aan de versterking van de informatiepositie van veiligheidsregio’s en crisispartners.

Lees ook

21-02-2023
Wat veroorzaakt schade aan li-ion batterijen?

NIPV geeft met literatuuronderzoek inzicht in factoren die schade laten optreden.

16-02-2023
Onderzoek naar gebruik dompelcontainer geactualiseerd

Het aantal alternatief aangedreven voertuigen groeit en daarmee ook het aantal incidenten. Zijn dompelcontainers nog steeds de meest geschikte blusmethode voor elektrische voertuigen?

09-02-2023
Blog: Dilemma’s rond de USAR-teams

De waarde van het hulpteam ter plaatse is aanmerkelijk groter dan alleen het redden van slachtoffers, blogt lector Crisisbeheersing Menno van Duin.

08-02-2023
Unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing van start

NIPV en Saxion Hogeschool slaan handen ineen. Deze unieke minor leert over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.

08-02-2023
Scripties over brandveiligheid gezocht voor NIPV-VVBA-scriptieprijs 2023

Ben jij in 2022 of 2023 afgestudeerd? Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, repressie, nazorg of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan je scriptie in!

07-02-2023
Inzet USAR.NL bij zware aardbeving in Turkije

Turkije en Syrië zijn getroffen door zware aardbevingen. USAR.NL is gevraagd om bijstand te leveren in Turkije. NIPV ondersteunt de uitzending, zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de inzet.

02-02-2023
CO-vergiftiging komt vaker voor dan je denkt. Ga voor CO-vrij

Lector Lieuwe de Witte was een van de sprekers tijdens het CO-kennisevent.

25-01-2023
Actualisatie handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding

Handreiking biedt ondersteuning aan de multidisciplinaire operationele voorbereiding op spoorincidenten in de veiligheidsregio’s.

23-01-2023
Protocol Verdachte Objecten herzien

Het herziene Protocol Verdachte Objecten (PVO) versie 2 wordt op 1 april 2023 van kracht en vervangt voorgaande versies.