Ministerie van Defensie sluit aan op LCMS

15 maart 2023

De Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) ondersteunt de crisisbeheersing in Nederland met zowel techniek, werkwijze als netwerk. Een onderdeel hiervan is het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), dat inmiddels wordt gebruikt door zo’n 80 crisispartners. Het aantal deelnemers groeit nog steeds. Met de toetreding van het Ministerie van Defensie is de LVCb weer een belangrijke partner rijker.

Vorige week vond de kick-off plaats van het project Defensie op het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Met de aansluiting op het LCMS wil het Ministerie van Defensie de samenwerking versterken op het onderwerp crisisbeheersing. Het Territoriaal Operatiecentrum houdt al een ‘Operationeel Beeld Defensie’ bij in LCMS voor alle crisispartners. In de komende maanden sluiten de Regionale brigades, 11 Luchtmobiele Brigade, 43 Gemechaniseerde Brigade en 13 Lichte Brigade aan. In een volgende fase zullen ook operatie centra en eenheden van andere krijgsmachtdelen (b.v. de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine) een implementatietraject doorleven.

Theo van Vuuren, adviseur netcentrisch werken, begeleidt namens NIPV het aansluittraject van het Ministerie op het LCMS: “Het Ministerie van Defensie is een krachtige en flexibele partner in de crisisbeheersing in Nederland. Ook in de afgelopen jaren was deze hulp onmisbaar. Niet alleen met handen en spullen, maar ook in de overdracht van veel kennis en ervaring. Het is een geweldig mooie stap dat we dit nu verder versterken met deze aansluiting op het Landelijk Crisis Management Systeem.”

Versterking informatiepositie

Binnen het LCMS delen crisispartners op netcentrische wijze informatie voor een actueel, gedeeld beeld van een crisissituatie. De veiligheidsregio’s en andere deelnemende crisispartners dragen hier gezamenlijk verantwoordelijkheid voor. Het beheer van het systeem en de netcentrische werkwijze zijn belegd bij NIPV. NIPV werkt voortdurend aan de doorontwikkeling van het LCMS. In januari 2023 vond een nieuwe release plaats met daarin een aantal nieuwe functionaliteiten. Voor dit najaar staat een release op de planning die de samenwerking tussen verschillende ketens beter gaat ondersteunen. Hiermee draagt NIPV bij aan de versterking van de informatiepositie van veiligheidsregio’s en crisispartners.

Lees ook

16-03-2023
Onderzoek naar ervaringen van veiligheidsregio’s met NL-Alert

Lectoraat Crisisbeheersing constateert ontbreken van landelijke lijn met betrekking tot de inzet NL-Alert om mensen te alarmeren..

16-03-2023
Reflectie herziening Wet publieke gezondheid eerste tranche

Michel Dückers, bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid bekijkt het vanuit de crisismanagementbril.

15-03-2023
Ministerie van Defensie sluit aan op LCMS

De Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) ondersteunt de crisisbeheersing in Nederland met zowel techniek, werkwijze als netwerk. Met de toetreding van het Ministerie van Defensie is de LVCb weer een belangrijke partner rijker.

15-03-2023
Handboek Gebouwbrandbestrijding: lesboek en naslagwerk

De inzichten van jarenlang onderzoek naar brandverloop, brandbestrijding en incidentmanagement zijn samengebracht in dit nieuwe handboek.

03-03-2023
Onderzoek onder werkgevers naar het faciliteren van brandweervrijwilligers

Werkgevers zijn bevraagd over hun beeldvorming en bereidheid om medewerkers te faciliteren om ook bij de brandweer actief te zijn.

02-03-2023
Problematiek in opvang vluchtelingen en asielzoekers nader beschouwd

Op 26 januari 2023 kopte het NRC: “Nederland stevent af op een ‘maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis”. Hoe kan het dat opnieuw een nieuwe asiel- of vluchtelingencrisis wordt verwacht, terwijl in 2022 maatregelen werden aangekondigd om dit te voorkomen?

01-03-2023
Onderzoek geeft inzicht in redenen om te stoppen als brandweervrijwilliger

Wat zijn redenen voor brandweervrijwilligers om te stoppen? In onderzoek van NIPV zijn oud-vrijwilligers hierover bevraagd.

22-02-2023
Blog: USAR-team Turkije (deel 2)

Ruim een week geleden schetste ik mijn dilemma rondom USAR. Moet je zo’n team wel willen? Zeer velen lazen het stukje en reageerden. Nu inmiddels een aantal dagen later is het goed nog enkele observaties te delen.

21-02-2023
Blog: Batterijveiligheid: laten we de kou uit de lucht halen

Waarnemen is belangrijk, maar snappen wat je wel en niet ziet is nog veel belangrijker, bloggen lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller en onderzoeker Henk Brans.