Ministerie van Defensie sluit aan op LCMS

15 maart 2023

De Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) ondersteunt de crisisbeheersing in Nederland met zowel techniek, werkwijze als netwerk. Een onderdeel hiervan is het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), dat inmiddels wordt gebruikt door zo’n 80 crisispartners. Het aantal deelnemers groeit nog steeds. Met de toetreding van het Ministerie van Defensie is de LVCb weer een belangrijke partner rijker.

Vorige week vond de kick-off plaats van het project Defensie op het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Met de aansluiting op het LCMS wil het Ministerie van Defensie de samenwerking versterken op het onderwerp crisisbeheersing. Het Territoriaal Operatiecentrum houdt al een ‘Operationeel Beeld Defensie’ bij in LCMS voor alle crisispartners. In de komende maanden sluiten de Regionale brigades, 11 Luchtmobiele Brigade, 43 Gemechaniseerde Brigade en 13 Lichte Brigade aan. In een volgende fase zullen ook operatie centra en eenheden van andere krijgsmachtdelen (b.v. de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine) een implementatietraject doorleven.

Theo van Vuuren, adviseur netcentrisch werken, begeleidt namens NIPV het aansluittraject van het Ministerie op het LCMS: “Het Ministerie van Defensie is een krachtige en flexibele partner in de crisisbeheersing in Nederland. Ook in de afgelopen jaren was deze hulp onmisbaar. Niet alleen met handen en spullen, maar ook in de overdracht van veel kennis en ervaring. Het is een geweldig mooie stap dat we dit nu verder versterken met deze aansluiting op het Landelijk Crisis Management Systeem.”

Versterking informatiepositie

Binnen het LCMS delen crisispartners op netcentrische wijze informatie voor een actueel, gedeeld beeld van een crisissituatie. De veiligheidsregio’s en andere deelnemende crisispartners dragen hier gezamenlijk verantwoordelijkheid voor. Het beheer van het systeem en de netcentrische werkwijze zijn belegd bij NIPV. NIPV werkt voortdurend aan de doorontwikkeling van het LCMS. In januari 2023 vond een nieuwe release plaats met daarin een aantal nieuwe functionaliteiten. Voor dit najaar staat een release op de planning die de samenwerking tussen verschillende ketens beter gaat ondersteunen. Hiermee draagt NIPV bij aan de versterking van de informatiepositie van veiligheidsregio’s en crisispartners.

Lees ook

03-10-2023
Strategische onderzoeksagenda 2023-2026 staat online

De strategische onderzoeksagenda van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren.

02-10-2023
Nederland telt 949 brandweerkazernes

Eind 2022 waren er 949 kazernes, waarvan 843 vrijwillige kazernes en 106 beroepskazernes.

29-09-2023
Factsheet treinincident Voorschoten gepubliceerd

Evaluatie van de inzet van Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) bij het treinincident bij Voorschoten in april dit jaar.

26-09-2023
Blog: Bonsaiboompjes kweken

Het Congres Fire Safety & Science was voor lector Ricardo Weewer een wake-upcall. “Het is vijf over twaalf. Maar nog niet helemaal te laat om in actie te komen.”

22-09-2023
Werving voorzitter en leden Adviesraad onderzoek van start

Het dagelijks bestuur van het NIPV stelt een Adviesraad onderzoek in om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van het instituut te borgen en te bewaken.

20-09-2023
Waterstofincidenten in besloten ruimtes

Onderzoek naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage. Dit is vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

18-09-2023
Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken.

13-09-2023
Onderwijsjaar 2023–2024 succesvol geopend

De crisis van de toekomst, en de vraag of we voldoende zijn voorbereid op wat komen gaat, stond centraal tijdens de opening.

07-09-2023
34 studenten starten met unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing

De minor biedt de hbo-studenten verdiepende kennis over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.