Landelijke Voorzieningen BIO Compliant

14 december 2022

De Landelijke Voorzieningen (LCMS, SIS, GEO4OOV, het Digitale Verkeersplein en de Landelijke BI Voorziening) zijn officieel BIO Compliant. Hiermee voldoen zij aan de basisnorm voor informatieveiligheid binnen de overheid. NIPV zet hiermee een belangrijke stap in de professionalisering op het gebied van Informatieveiligheid. Met de ondertekening van een verklaring door IJle Stelstra, algemeen directeur NIPV, is deze mijlpaal officieel vastgelegd.

Onder de vlag van het Versnellingsplan Informatieveiligheid werken veiligheidsregio’s gezamenlijk aan het verbeteren van de beveiliging van alle gegevens die zij verzamelen. Per 1 januari 2023 moeten alle overheidsorganisaties voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). NIPV voldoet dus tijdig aan de norm. Martijn van der Werff, Teammanager Informatie- en Dataservices, vertelt meer over het belang en de impact hiervan.

Van der Werff: “Met dit predicaat tonen we aan dat we de maatregelen, zoals beschreven in de BIO en die gelden voor de Landelijke Voorzieningen, navolgen of bezig zijn om deze te implementeren. Dit is een grote stap in de verbetering van de informatiebeveiliging. We verkleinen hiermee de kans op datalekken of het gebrek aan beschikbaarheid van onze systemen. En we vergroten de veiligheid en betrouwbaarheid van onze dienstverlening naar onze partners.”

Informatievoorziening

NIPV ondersteunt de veiligheidsregio’s en partners door mee te bouwen aan een sterke informatiepositie, waardoor het mogelijk wordt slimmer samen te werken, burgers beter te informeren over risico’s én effectieve en efficiënte keuzes te maken voor de meest geschikte vorm van brandweerzorg en crisisbeheersing. Hoe we dat doen leest u op de pagina over informatievoorziening.

Lees ook

07-12-2023
Samen oefenen in de opleidingen crisisbeheersing

Operationeel leiders en informatiemanagers ROT in opleiding hebben voor het eerst samen geoefend. De meerwaarde is groot, omdat deze functionarissen in de praktijk ook veel samenwerken.

07-12-2023
Literatuurstudie naar multidisciplinair leiderschap tijdens crises

Onderzoek toont aan dat 4 factoren het crisisleiderschap beïnvloeden. Op basis van deze studie onderscheiden we 5 leiderschapsdimensies.

06-12-2023
Er is toekomst voor de vrijwillige brandweer, als je anders kijkt

Het NIPV heeft 8 onderzoeken gedaan naar vrijwilligheid bij de brandweer. De conclusie van alle onderzoeken samen: er is toekomst voor de vrijwillige brandweer, als je anders kijkt.

28-11-2023
Handelingsperspectief voor brandweerinzet in gesprinklerd gebouw

Het rapport bestaat uit het handelingsperspectief plus de informatie die als onderbouwing van de procedure geldt.

23-11-2023
Rode Kruis waardevol en essentieel in tijden van crisis

Het Rode Kruis vertegenwoordigt het menselijke gezicht binnen de risico- en crisisbeheersing. En is daarom essentieel in de zorg voor kwetsbare slachtoffers van crises.

21-11-2023
Nieuwe e-module voor specialisten scheepsincidentbestrijding

De bijscholing geeft een beter besef van de complexiteit en het belang van een goede samenwerking bij scheepincidenten.

16-11-2023
Update project Voertuig Positie Service 1.0 

De VPS 1.0 brengt de posities van prioriteitsvoertuigen van de veiligheidsregio’s landelijk in beeld.

15-11-2023
Lessen uit crises en mini-crises: klimaatverandering en extreem weer

Deze speciale editie met 14 casussen over klimaatverandering en extreem weer is nu ook als pdf beschikbaar.

14-11-2023
Actuele cijfers over depositie bij branden met zonnepanelen

Van 1 januari 2018 t/m 30 juni 2023 heeft het NIPV 240 gebouwbranden met zonnepanelen gesignaleerd. Bij 33 branden zijn resten van zonnepanelen terechtgekomen in de omgeving.